Kulturminnefondet gir en halv million til losskøyta LS 21 Skudenes

Sjøfartshistorien bevares i Karmøy med midler fra Kulturminnefondet.
Kulturminnefondet bevilger kr. 500.000 til til gamle losskøyta LS 21 Skudenes, og skriver følgende i en pressemelding mandag ettermiddag.
Tilskuddet gis til blant annet demontering av skøyta og innredning, samt nytt dekk.  

 

Losskøyte «Skudenes» ble bygget ved Brunchorst & Dekke Skibsbyggeri, Laksevåg i 1900, og vernet i 2021. Skøyta ble bygget etter tegninger av Ananias Dekke. Senere ble fartøyet overtatt av losene S.B. Thomassen og Tolleiv Høynes.
Thomassen sto som los om bord i skøyta i 48 år. Dagens eier, LS 21 Skudenes, kjøpte Skudenes i 2020 for å bevare henne som flytende kulturminne på Karmøy.
 

 

– Som sjøfartsnasjon er det helt riktig å fortsette å bevare fartøyene rundt om langs kysten. Da formidler vi historien om sildefiske, reketråling og nå som flytende kulturminne på Karmøy, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  

 

FOTO: Cecilie Juell

 

I dag ligger Skudenes ligger på sjøen, og er tildekket med presenning, men skuta har behov for restaurering og planen er å tilbakeføre til perioden 1900-27.

Skroget skal utbedres og dekksarrangement tilbakeføres, innvendig skal alt demonteres og lagres. Bjelkevegger skal utbedres, dekk skal byttes, og alle dekksbjelker og kraveller som er dårlig skal byttes.

Rekka skal bort og ny losrekke skal lages og settes på slik den var opprinnelig. Tak på dekkshus skal byttes og runde koøyer (vindu) skal byttes ut med rektangulære slik den opprinnelig var i 1900.

I 2020 kjøpte stiftelsen LS 21 Skudenes skøyta tilbake for å bevare henne som flytende kulturminne på Karmøy. I 2021 ble den vernet.

 

FOTO: Kulturminnefondet

 

Cecilie Juell og Anders Grindheim eier den gamle båten, men foreningen LS 21 SKUDENES forvalter båten.
For å kunne ta vare på et flytende kulturminne er vi helt avhengig av støtte.
Det er heldigvis fond og stiftelser som ser viktigheten av å ta vare på fartøyene.
Midlene over post 74 er langt fra nok til å dekke behovet.
At kulturminnefondet ser verdien i å støtte LS 21 SKUDENES med 500.000 betyr at vi kommer i gang med restaurering og videre dokumentasjon av losskøyta.

Les også:   Stadig flere sykkelturister vil se byen vår

Skudenes har til nå fått nærmere en million kroner fra tre ulike givere.
200.000 fra Stiftelsen Uni,
250.000 fra post 74
500.000 fra Kulturminnefondet.

Juell skriver de trenger 2,9 millioner kroner for å fullføre Fase 1 og 2.

Fase 1
er videre dokumentasjon i samarbeid med Hardanger Fartøyvernsenter.
Demontering av innredning, demontering av utstyr på dekk, utbedring av skrog, endring av arrangement på dekk, ending av rigg.

Fase 2
er nye rundholter og stående rigg, smi nye beslag, løpende rigg og seil.

Fase 3
er innredning.

Vi har søkt om midler til fase 1.

Skudenes vil leveres Hardanger fartøyvernsenter i begynnelsen av august.
Videre dokumentasjon er viktig, til nå er det utarbeidet en THD (teknisk historisk dokumentasjon) som legger grunnlaget for restaureringen.
Skudenes skal tilbakeføres til sånn hun var da hun ble bygget i 1900.
Det var i arbeidet med THDn at beslutningen om å endre verneperiode fra 1827-1947 til 1900-1927 ble tatt.
Vi ønsker å tilbakeføre Skudenes til en seilende losskøyte, ikke en losskøyte med semidiesel og nedskalert rigg.
Det skriver eier Cecilie Juell i en epost til SkudenesNytt.

 

 Historien fra fiskebåt til losbåt

I 1949 ble skøyta solgt til fisker Didrik Larsen på Karmøy.

Han bygget skøyta om til fiskebåt og ga den navnet Heidi.

Hun ble da først benyttet i stor- og vårsildfiske, senere til reketråling på Revet mellom Lindesnes og Jæren.

I 1961 ble skøyta solgt bygd om til seilskøyte, hun ble rigget som ketch og fikk tilbake navnet Skudenes.

Arbeidet ble ledet av los Thomassen. Fartøyet ble restaurert på nytt i 1986.

I 1996 ble Skudenes kjøpt tilbake til Skudeneshavn.

Stiftelsen Losbåt 21 Skudenes overtok fartøyet i 1998, og solgte fartøyet videre i 2010 til Karmsund ABR senter, som igjen solgte den i 2020 til dagen eier.  

 

 Lokal annonse :