Tilbyr diesellevering til båter inntil nytt anlegg er på plass

I juli 2022 kunne Skude Fryseri fortelle at de skulle lage ny kai på utsiden av eksisterende kai. Dette ville påvirke kaiområdet der de har hatt dieselfylling for båter og kjøretøy.
Arbeidet med dette skulle pågå i perioden fra ca 10 September 2022 – 01.02.2023
Arne Harald Stensland ved Skude Fryseri var da i juli-22 usikre på om de kunne fortsette å tilby drivstofflevering etter utbyggingen.
De var da i kontakt med flere andre aktører for å høre om det var noen som kunne tenke seg å overta tilbudet.


Fortsett leveringen inntil videre

Lørdag kunne Arne Harald Stensland hos Skude Fryseri fortelle at de nå har forlenget den tynne dieselslangen på den eksisterende pumpen.
Dette er gjort slik den skal kunne rekke over den nye kaifronten og gi båter mulighet for å fylle diesel direkte fra pumpen.
Etter det jeg erfarer så det tar litt tid å få på plass nytt dieselanlegg lenger inne i havnebassenget.
Det kommer vel noen turistbåter dette året også som trenger påfyll.
Vi kan kun love dette tilbudet fram til nytt dieselanlegg er på plass, avslutter Stensland.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...