Ukens andakt: Herrens glede over oss

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd

Sef 3, 17

Det er godt når noen er glad for å se oss. Ikke minst etter en lang adskillelse som kanskje har vært smertefull og vanskelig.
Ekstra sterk og dyp kan gleden være dersom fiendskap og bitterhet er blitt avløst av forsoning og tilgivelse. Det gir mulighet for fornyede relasjoner, og det skaper glede og fryd.

I går møtte vi ordet om å strekke hendene ut mot Gud i forventning til det han vil gi.
Selv om vi har såret ham og vært ulydige mot hans vilje, møter han oss med sin tilgivelse, nåde og omsorg.
I dag får vi høre at han gleder og fryder seg over dem som kommer til ham på den måten.

Synd og skyld setter skille og skaper avstand til Gud. Det hindrer ham i å vise sin kjærlighet.
Strekker vi våre hender mot ham med bønn om tilgivelse, ser han på oss med glede og fryd. Vi er det kjæreste han eier, og det han vil rette all sin kjærlighet mot.

Slik skal vi få ha det hver dag. Det er stadig noe som vil sette skille mellom oss og Gud både i oss og rundt oss.
Derfor er det viktig at vi lever med ansiktet vendt mot ham i visshet om at han hele tiden ønsker å nå oss med sin kjærlighet og omfavne oss som det mest dyrebare han eier.
La oss ikke vende ham ryggen og skjule noe for ham!
La oss heller strekke åpne hender ut mot ham, han som igjen og igjen vil gi oss sin kjærlighet!

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...