Ukens andakt: Sats på familie

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Kroppen vår består av en myriade celler.  De er byggesteiner som kroppen er satt sammen av.
Ikke uten grunn er familien blitt sett på som samfunnets kjernecelle.
Når en celle blir skadd, får det konsekvenser langt ut over det vi aner.
Kreft er jo nettopp følgene av at en celle begynner å vokse ukontrollert.

Vi ser det samme i blant oss.
En familie som ikke fungerer, avler barn som ikke fungerer, som igjen får et dårlig utgangspunkt for sin egen familie.
Å få livets gave er samtidig å få et ansvar.  Hvordan skal vi greie å skape gode heimer?
La meg bare her få minne deg om noen kjerneord i vår kristne tro: kjærlighet, trofasthet, tilgivelse og godhet.
Disse ordene er også kjerneord om vi skal ha det godt i heimen.  Om du har et forhold til disse ordene før du stifter familie, så har du sant og si et godt utgangspunkt for å lykkes.

Om du går til Gud med dine synder og ber om tilgivelse hver dag, så blir det lettere for deg å gå til din ektefelle og gjøre det samme.
For ingen kan unngå å krenke dem en omgås med.  Men når det skjer, er det om å gjøre at en kan bøye seg og gjøre opp sin sak og be om unnskyldning.
Dine barn bærer nemlig med seg et budskap rundt i nabolaget ved den måten de er på om hvordan heimen er som de kommer fra.
Prioriter for all del ikke menigheten foran familien i ditt liv.
I mitt hjem prioriterer vi på følgende måte: 1. Gud. 2 Familien. 3 Menigheten.

Les også:   Ukens andakt: En god begynnelse

Når vi står overfor en konkret valgsituasjon, er denne prioriteringen til god hjelp.

Andakt av Ivar Vik fra boken “En Ild som skal spres

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...