Ukens andakt: 4. søndag i fastetiden – Din lille Bibel

Ukens andakt: 4. søndag i fastetiden – Din lille Bibel

Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn.
Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?
Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, *som er i himmelen•. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

I teksten for denne søndagen finner vi kanskje det ordet som er best kjent i hele vår Bibel.
Vi kaller det gjerne Den lille Bibel. Her finner vi kjernen i vår kristne tro. Mange av dere som følger med på Jesus-nett kan det utenat: For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Som alle bibelord, står også dette i en sammenheng som vi må se litt på.
Den lærde og høyt respekterte Nikodemus kommer i ly av nattemørket, v.1. Jesus fra Nasaret er omstridt blant jødiske lærde, for å si det mildt, så Nikodemus risikerer nok en del ved å oppsøke ham.
Men han forstår at Jesus nok må være gudsendt, tross alt.
Kanskje vil han få svar på hvordan han kan bli en enda bedre fariseer og slik være sikker på en plass i Guds rike?
Svaret er overraskende og radikalt: du må bli født på ny, av vann og Guds ånd.
Forbedring nytter ikke, bare ny fødsel duger. Så viser Jesus til en hendelse fra Israelsfolkets vandring i ørkenen, en historie som Nikodemus kjenner ut og inn. En gang folket syndet, sendte Gud dem giftige slanger så mange døde.
En forferdelig situasjon! Men Gud ordnet også en redning: lag en kobberslange og heng den på en stang! Alle som ser på opp på den, skal berge livet. 4 Mos 21,4-9.
Det er som Jesus sier: Nikodemus: du må reddes!
Og nå er det jeg, Jesus, som skal redde deg! Jeg skal løftes opp og du må tro og stole på meg!
En tid senere, kanskje et par år, hentet Nikodemus Jesus ned fra korstreet og la ham i grav.

Redningsverket var fullført. For Nikodemus, for alle fariseere og alle syndere, for deg og meg.
Så kan vi også tenke på en annen sammenheng.

Vi er på vei til påske. Vi skal minnes, følge Jesus på veien til korset.
En god måte å gjøre det på, er å meditere jevnlig over Den lille Bibel. For eksempel slik: Ta bibelordet for deg. Stopp litt opp og legg trykket på ett og ett ord: For høyt har Gud elsket verden… Og: For så høyt har Gud elsket verden  at ha gav sin Sønn…

Antagelig får du noen ha-opplevelser!
Uansett: som Nikodemus må vi bli reddet, frelst. Av Jesus. Ved å se og tro. Da har vi evig liv! Bibelordet bli din lille Bibel
Fortatt god fastetid!Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...