Åtte nye navn klare til SILK 2017

Lars Saabye Christensen, Maja Lunde, Cecilie Enger, Thorvald Steen, Anna Fiske, Siri Økland, Bernhard Mohr og Ole Torp med for første gang.

 

 «De to siste månedene har vi jobbet en god del med forfattere til SILK i november», forteller John Rullestad i SILK-styret og legger til «åtte nye navn er nå klare og i SILK-sammenheng er samtlige med for første gang.
Da har vi omtrent tredjedelen klare til årets program, i og med fire forfattere har vært klare i lengre tid.
De siste 15-20 navnene vil bli klare tidlig høst når vi har avklart med de ulike forlagene våre ønsker, bl.a. regner vi, som i fjor, å få forfattere innen sakprosasjangeren der man tar opp dagsaktuelle temaer og politiske saker».

 

«Vi kommer også til å gå ut med 8-10 andre navn om kort tid», sier Rullestad.
«Det er forfattere som har vært med oss tidligere og vist seg å være populære blant SILK-publikummet», som avslutter med å opplyse at Anne Holt har måttet sløyfe sin Norgesturne i høst for å promotere sin nye bok. Hun har hatt et sykdomsavbrekk i lengre tid og vil ikke bli ferdig med sin nye bok i år».

 

Årets SILK-festival 1 – 4 november 2017
Dette er den 8. festivalen i siden oppstarten.
Se mer om SILK herLokal annonse :