Brannvesenet ber folk passe på i påsken

Haugaland brann og redning iks har mottatt et troverdig tips om at det vil oppstå to bygningsbranner på ukjent lokasjon i kommunene Utsira, Karmøy, Sveio, Tysvær, Bokn, Vindafjord og/eller Suldal i tidsrommet fra og med palmehelga til andre påskedag.
Informasjonsansvarlig i Haugaland brann og redning iks Morten Svandal forteller til SkudenesNytt at det ikke er snakk om at det er noen pyroman på ferde på Haugalandet, men at det i brannvesenets statistikk fra tidligere år viser at det vil ofte oppstår flere branner i forbindelsen med påsken.

Brannsjef Dag Botnen har utpekt Ole-Martin Nordstrand, til daglig avdelingsleder forebyggende avdeling, til å lede en spesialgruppe som skal lokalisere disse to brannene og iverksette tiltak for å avverge bygningsbrannene.

Tipset er verifisert og vi er pliktige til å ta den informasjonen vi sitter inne med på høyeste alvor. Utfordringen er likevel at vi ikke vet nok per nå til å unngå brannene, sier Brannsjef Dag Botnen

Ole-Martin og teamet bestående av personell fra forebyggende avdeling, administrasjonen og beredskapsavdelingen har iverksatt etterretningsarbeid for å gjøre arbeidsområdet litt mer håndterlig.
Foreløpig viser denne etterretningen at brannene mest sannsynlig vil inntreffe sentralt på Karmøy. Dette skyldes befolkningstettheten rundt Åkra er større enn i kommunene innover på Haugalandet, er dermed er det større sjanse her for at noe skjer, sier Svandal.

En klar anbefaling til huseiere / beboere i disse områdene er å være sikre på at deres egen røykvarsler / brannalarm fungerer og at alle i husstanden vet hvordan de skal opptre i tilfelle brann.

Vi jobber iherdig med å identifisere lokasjonene brannene vil oppstå, men ønsker at alle, spesielt i det geografiske området, gjennomfører en brannsikkerhetssjekk hjemme i tilfelle vi blir for sent ute til å avverge brannene, sier innsatsleder Ole-Martin Nordstrand.

Ole-Martin har også fått verifisert at innsatsmannskaper er i høy beredskap i området.
Svandal sier til SkudenesNytt at personell fra brannvesenet vil gjennomføre varslede boligtilsyn i området Åkrehamn og Kopervik. Dette gjelder også i området Aksdal-Førre som vi etter å ha sett på sesongbasert statistikk har tatt med i det geografiske fokusområdet vårt.

 

Ukjent årsak
Tipset gir ingen spesifikke tips eller mål på hva som kommer til å være årsaken til at brannene oppstår.
Det er likevel grunn til å tro at årsaken er knytt til elektrisk utstyr.
Foreløpig holdes mange muligheter åpne, men teamet følger en mulig tråd i to elektriske hjemmeartikler.
Dette er 250watts panelovner fra MILL (MB250 og IB250) produsert i 2018 med serienummer som begynner på «SKAI».
Disse har en svakhet i et relé i termostatboksen som kan føre til kortslutning, og i enkelte tilfeller uønsket varmgang i termostatboksen.
Vi har gjort litt research og funnet ut at det er enkelte av de overnevnte panelovnene som er solgt i vårt distrikt, forteller informasjonsansvarlig i Haugaland brann og redning iks Morten Svandal til SkudenesNytt.

Det andre produktet er en trådløs støvsuger av merket BISSELL med ti forskjellige modellnummer.
Et kretskort i batteripakken kan bli overopphetet og i verste fall ta fyr. Begge disse produktene er enten tilbaketrukket eller ønsket tilbake til forhandler for reparasjon.
Etter hva vi kjenner til så er dette produktet ikke solgt på Haugalandet, forklarer Morten.
Mer om disse på www.farligeprodukter.no


Ikke påsatte branner
Brannene som er tipset om er ikke villede handlinger. Det skal være snakk om branner som oppstår på grunn av produktfeil eller uheldige omstendigheter.
Det er ikke snakk om at vi har fått tips om at noen har planer om å tenne på bygninger, sier informasjonsansansvalig Morten Svandal.

 

Ønsker tips i saken
Dersom noen har tips i saken som kan isoleres ned til enkelttilfeller, så ønsker brannvesenet opplysninger om det.
Tips kan meldes inn på www.branntips.no.

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...