Bussen med hjerte

Av Bjørn Inge Vårvik

Skudenes og Aakra Sparebank deler hvert år ut millioner i pengegaver til lag og foreninger på den årlige gaveutdeling som de har i Blå Kors sine lokaler på Åkra.
Heart Karmøy søkte i denne anledningen banken om pengestøtte til minibuss.
Heart Karmøy er kjempetakknemlig for den store pengegaven som brukes til innkjøp av minibuss som vi fikk av Skudenes og Aakra Sparebank 28. mars i år forteller Kristin Apeland i Heart Karmøy.

Kristin forteller videre at målsetningen med bussen er å få flest mulig med seg ut på ulike arrangement.
Vi har ikke lyst til å ekskludere noen, derfor har vi nå fått minibuss som er godkjent for 2 rullestoler. Ellers er det god plass i bussen til brukere med rullator og krykker.

En engasjert Kristin forteller videre at Heart Karmøy har også eget sangkor, HEART-musikken, på ca. 30 stk.
Nå kan vi bruke bussen når vi skal ut på sangoppdrag og folk kan hentes i bussen til kor øvelsen.
Vi ser også for oss at vi kan bruke bussen til suppe/ kaffe stasjon i helger og under festivaler.
Vi kjøpte bussen forrige uke og den har allerede vært i bruk.

Bussen er så ny for oss i Heart ennå, at vi har ikke tenkt å leie ut bussen med det første.
Det vi jobber med nå er å få på flass finansieringen av driften gjennom sponsoravtaler.
All drift i Heart Karmøy er basert på gaver og tildelinger.

Stor betydning
Hva betyr denne bussen for dere ?
Det betyr utrolig mye.
Nå kan vi mer samlet, komme oss rundt på forskjellige aktiviteter og arrangement.
Vi tror at vi gjennom planene vi har rundt bussen kan komme i kontakt med enda flere mennesker som har utfordringer på forskjellige områder og at vi gjennom vårt arbeid kan være med å utjevne sosiale forskjeller forteller Kristin videre.

Når spørsmålet om hva Heart står for, jobber for har Kristin veldig mye på hjerte og forteller.
Heart sin visjon er å hjelpe våre medmennesker i hverdagen. Vi ønsker å gi dem omsorg, hjelp og nytt mot.  Heart er et diakonalt arbeid med representanter fra alle menighetene i Skudeneshavn.
Det er også hjelpere med i Heart Karmøy fra andre plasser på øya.
Vi har drevet Heart arbeidet siden våren 2011, og vi ser at det stadig øker på med folk rundt på øya vår som tar kontakt med Heart. Derfor skiftet vi høsten 2015 navn fra Heart Skudenes til Heart Karmøy. Heart Karmøy har fokus på å hjelpe mennesker med forskjellige utfordringer i hverdagen.

Mennesker som sliter med fattigdom, ensomhet, rusproblemer og psykiatri. Vi driver også arbeid bland våre nye landsmenn.
Heart Karmøy bidrar med praktisk hjelp, formidling av klær, utstyr og møbler, økonomisk bidrag, økonomisk veiledning, matutdeling, kafe, bryggefest, julebord, utdeling av proviantkasser, hjelp med julegaver til familier som ikke har mulighet å kjøpe dette selv, aktivitetskvelder, sosialkvelder, frilufts gruppe, hytteturer, bowling/pizza kvelder, felles middager, utkjøring/levering av ved, kontakt formidling til Nav, Karmøy kommune og til institusjoner for rusavhengige, frisør tilbud og hjemmebesøk.
Høsten 2016 inngikk Heart Karmøy en samhandlings avtale med Karmøy Kommune. Det er rundt 50 frivillige som er med i Heart arbeidet.

 

Flere frivillige
Det er tydelig at dette er noe Kristin brenner for, men at det er behov for flere frivillige.
Det er så flott om noen har lyst til å være med oss i Heart arbeidet. Alle har vi noe som vi er gode på, som vi kan bruke til å hjelpe våre medmennesker.
Det trengs også folk til matutdelingen tirsdagene.
Matutdelingen er på Frelsen i Skudeneshavn hver tirsdag. Der lager vi middag, steker vafler og deler ut et par poser med mat til de som trenger det. Vi er 4 grupper, så det blir 1 kafegang i mnd. på hver gruppe.

Kafeen er åpen fra 11-13.
Vi skal ha åpen Heart kafe hver tirsdag i sommer.
Ellers er vi avhengige av frivillige gaver til driften av arbeidet, og har nettopp fått oss Vipps.

Heart Karmøy og Vipps nr: 103945

Ta kontakt med Heart Karmøy på telefon 40691107 om du har lyst å være med oss i arbeidet.

 Lokal annonse :