Elbilladere på plass før helgen

I desember 2020 skrev SkudenesNytt en sak om at politikerne i Karmøy Kommune hadde vedtatt at det skulle bygges ladestasjoner for elbiler i Skudeneshavn.
SkudenesNytt tok nå etter påske kontakt med Karmøy Kommune for å høre når de ville starte arbeidet.

Hilde C. Pettersen avdelingsingeniør for veg- og samferdsel i Karmøy Kommune skriver i en epost til SkudenesNytt at administrasjonen har svart kommunestyret vedrørende utredning av etablering av elbilladere i kommunen, spesielt i Skudeneshavn.
Administrasjonens svar gikk i hovedsak ut på at det ikke anbefales at kommunen etablerer ladestasjonen, men at dette driftes rent kommersielt av private aktører på lik linje med bensinstasjoner. Det er svært kostnadskrevende å etablere hurtigladere, da dette krever tilgang på mye strøm.

Administrasjonen har imidlertid vært en pådriver mot Haugaland Kraft om å etablere ladestasjoner i ulike deler av kommunen.
Haugaland Kraft har bla samarbeidet med Coop kjeden. Status etter det jeg kjenner til, er 4 ladere ved COOP Extra i Kopervik montert og satt i drift. Dette er standard elbil ladere. Mener det også er satt i drift tilsvarende ved Coop Åkra.

Det skal som kjent også komme på plass i Skudeneshavn der Haugaland Kraft samarbeider med Coop.

Lokaliteten er på parkeringen til Coop på østsiden av Fv 547. Det blir ikke hurtigladere her heller, men standard ladere.
Det må derfor beregnes noe tid til lading.

Årsaken til at det ikke er kommet på plass skyldes gravearbeidene som har pågått i Postvegen.

Torsdag formiddag var montør fra Helgevold Elektro på plass på parkeringsplassen for å montere 4 ladere.
Montøren kunne fortelle til SkudenesNytt at han etter all sannsynlighet vil kunne ferdigstille og sette strøm på ladestasjonen i løpet av torsdag ettermiddag.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...