Fastlege flytter praksisen fra Skudeneshavn – vikar på plass

Fra torsdag 1.februar vil mange i Skudeneshavn måtte belage seg på å måtte kjøre nordover om de har et ærend hos sin fastlege.
Karmøy Kommune skriver følgende på sin nettside:

Lege Angela Figueroa Garcia flytter fra Skudenes kommunale legesenter f.o.m 01.02.24.
Halvparten av pasientene hennes følges over til nytt arbeidssted, mens resterende pasienter forblir ved Skudenes legesenter på liste uten fastlege.
Endringene er allerede registrert på Helse Norge og de berørte innbyggerne vil få brev fra HELFO om endringen.

Margareth Stokke Tangen sektorsjef helse og velferd i Karmøy Kommune forklarer til SkudenesNytt at legen som flytter har ønsket dette selv, men ønsker ikke å gå nærmere inn på hvorfor.
Karmøy Kommune har sammen med legen som flytter funnet en mulighet til å utvide fastlegetilbudet til våre innbyggere med å utvide antall fastlegehjemler fra 29 til 30.

Sektorsjefen sier videre at den resterende pasientlisten vil bli godt ivaretatt av en erfaren vikarlege og at de jobber med en ny utlysning av legestilling i Skudeneshavn.
Allerede fra første dag, det vil si fra 1. februar er det en vikar på plass til de gjenværende pasientene.
Hvem denne vikarlegen er er foreløpig ikke kjent.

Tangen forklarer at det er rekrutteringsutfordringer på leger i hele Norge. Per i dag er det ingen fastleger på hele Haugalandet som har ledig kapasitet. Dette er utfordrende for innbyggerne i hele regionen, inkludert de som bor i Skudeneshavn.
Hvordan situasjonen vil være i fremtiden gjenstår å se.

 

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...