Håper folk vil svinge innom med panteflaskene

Utenfor idrettshuset, på parkeringsplassen ved Skudenes Idrettspark har nå SUIL satt opp et lite hus, eller pantebod som daglig leder Sten Ove Eike kaller byggverket.
SkudenesNytt møter Eike på kontoret der han forteller om nyanskaffelsen.

Jeg tenker dette er en fin måte for folkene i Skudeneshavn å støtte idrettslagets arbeid på, sier Eike.
Boden vil bli stående utenfor kontorvinduene til idrettshuset, og SUIL-sjefen håper folk vil kjøre oppom når de har panteflasker.

Sten Ove har sier det er vanskelig å vite hvor mye som kan komme inn på denne måten, men andre steder har de klart å samle inn veldig mye.
Jeg har ikke laget en egen post i budsjettet for disse inntektene, men kanskje det må bli det om dette tar av.

I første omgang blir panteboden stående ved kontoret til SUIL, men om det blir en mulighet for å kunne flytte den f.eks ned til torget, eller et annet sted så kaster vi oss nok på det, sier Sten Ove og fortsetter.
Om vi hadde fått lov å sette panteboden i havn et sted under Skudenesdagene eller Skudefestivalen, så hadde det jo vært kjempebra, men foreløpig står boden på parkeringen ved Skudehallen, uten umiddelbare flytteplaner.
Det med pantebod er ikke et nytt fenomen, og mange lag og foreninger har hatt det lenge.
Nå var tiden inne for at vi kunne få dette på plass her også, og så håper vi jo på at folk benytter seg av dette.

Vi har fått avtale med Infinitum som kommer å henter sekkene med panteflasker vi samler inn.
Når folk kaster inn flasker i panteboden må Eike eller noen av hans mange medhjelpere fylle sekker med flasker som blir hentet.
Sten Ove forteller at de kommer til å rydde og samle opp flasker fra boden jenvlig.

Tomflasker kan jo som man vet pantes og man får penger ut. Dette kan virke fristende for enkelte.
Om dette blir et problem, at folk fisker ut flasker så må vi se på en løsning for å gjøre det vanskeligere.
Sten Ove er åpen om at dette er en ordning basert på tillit, og han håper folk vil bruke til det er tenkt til, og ikke som avfallscontainer.
Det er ikke noen hemmelighet at enkelte bruker slike ordninger, eller lignende ordninger til å bli kvitt mye annet enn tilbudet er tenkt til.
Man kan da se ved glass- og metallinsamlingscontainerne ved legesenteret, hvor det blir kastet / satt fra seg alt mulig rart.
Blir det slik her med denne panteboden, så må vi se hva vi gjør.

Men nå er panteboden til SUIL åpnet og Eike håper folk vil svinge oppom parkering å gi panteflaskene.
Pengene går til arbeidet idrettslaget gjør for barn og unge i Skudeneshavn, avslutter Sten Ove.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...