LESERINNLEGG: Urettferdig praksis med kommunale avgifter

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger.
Du kan selv sende inn leserinnlegg til SkudenesNytt på epost her eller til inboksen på Facebooksiden.


!! Leserinnlegg  !!

Urettferdig praksis med kommunale avgifter på ikke utleid leiligheter

Det er med stor frustrasjon og forundring vi som innbyggere ser kommunen innføre kommunale avgifter på utleieleiligheter som ikke er utleid.
Mens vi kan forstå behovet for å bidra til fellesskapet gjennom avgifter, oppleves det urettferdig når vi må betale for noe som ikke genererer inntekt.
Vi erkjenner at dersom leiligheten hadde vært utleid, ville det vært rimelig å pålegge oss kommunale avgifter.
Men i dette tilfellet har leiligheten verken vært utleid tidligere eller nå.
Dette gjelder om en har en ekstra enhet eller om en har godkjent leilighet i eget hus.

Samtidig er det utfordrende å se hvordan de innbetalte midlene til kommunen blir brukt.
Skoler forfaller, veiene er preget av manglende vedlikehold, og det er tydelig at ressursene ikke prioriteres til fordel for fellesskapet.
Det er også beklagelig å observere kommunens involvering i strømselskaper, hvor store overskudd hentes inn, mens lokale behov neglisjeres.

Det er dessuten urovekkende å se hvordan kommunen tilsynelatende dikter opp nye stillinger og taktikker for å opprettholde sin maktposisjon, til skade for demokratiske prosesser og de som har fått tillit gjennom valg.
Som innbyggere ønsker vi å se en mer rettferdig fordeling av ressurser og en kommunal ledelse som prioriterer innbyggernes behov over egeninteresser.
Vi oppfordrer kommunen til å revurdere avgiftsordningen for ubrukte utleieleiligheter og til å fokusere på å styrke fellesskapet og lokale tjenester.
Det er på tide at kommunen lytter til sine innbyggeres bekymringer og tar ansvar for å skape et bedre samfunn for oss alle.

Skrevet av Marco West

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...