Losjen Gideon samarbeider med Ung Arena Karmøy

Denne uka møttes 20 interesserte IOGT-medlemmer i lokalene til Frivilligsentralen i Skudeneshavn i forbindelse med at Losjen Gideon samarbeider med Ung Arena Karmøy.

Etter krigen drev IOGT et omfattende ungdomsarbeid i Skudeneshavn.
Medlemstallet i den lokale losje Gideon var høyt, aktivitetene var mange og det var populært å ha avlagt løfte om ikke å bruke alkohol.

Skudenes Fjellag og Skudenes Blandakor har røtter i dette miljøet.

I en periode lå arbeidet nede, men de siste 15 årene har losje Gideon hatt et fungerende styre som blant annet hadde en viktig rolle i å få på plass klatreveggen i Skudehallen og skatebanen ved idrettsanlegget.

Anne Therese Buer, daglig leder av Ung Arena Karmøy. FOTO: Privat

 

Ung Arena Karmøy driver aktivt miljøarbeid for ungdom
De frammøtte fikk en spennende orientering av Anne Therese Buer, som er daglig leder av Ung Arena Karmøy, tidligere Møteplassen.

Ung Arena driver et aktivt miljøarbeid for å hjelpe ungdom som strever med skole, tilpassing til samfunns- og arbeidsliv, hindre rus og kriminalitet og bidra med praktisk hjelp og oppfølging når dette er nødvendig.

Vi fikk presentert arbeidet gjennom film, bilder og engasjert informasjon og skriftlige situasjonsbeskrivelser fra takknemlig ungdom.

Forsamlingen takket Anne Therese Buer for alt hun og hennes kolleger har gjort for ungdom, også fra Skudeneshavn.

Praten gikk livlig rundt bordene, og IOGT-losjen i Kopervik ønsker å invitere til et liknende arrangement til våren.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...