Nok en lege forlater Skudeneshavn – om under to uker

Om mindre enn to uker forlater nok en lege Skudeneshavn.
Helsesjef i Karmøy Kommune Kristine Tveit bekrefter ovenfor SkudenesNytt at lege Mohammad Reza Salehi skal slutte som lege ved Skudeneshavn legesenter og starte egen praksis selv på Åkra.
Fredag 17. februar er siste dag for Salehi i Skudeneshavn.
Det vil komme en vikar for ham, men vi har ikke noen eksakt dato, sier Tveit.

For tiden jobber lege Sara Langhelle som vikar ved legesenter etter hun fra nyttår overtok pasientlisten til lege Bjørn Rismyhr da han ble pensjonist fra nyttår.
Vi lyser ut stilling etter ny lege for Salehi`s pasienter, og til listen som Sara Langhelle er vikar for.
Kommunen har innført flere gode rekrutteringstiltak og åpner også opp for å vurdere en ordning i Skudeneshavn hvor legen jobber som selvstendig næringsdrivende, men hvor kommunen har ansatt hjelpepersonell og driver legesenteret, sier helsesjefen.

I mange måneder har Karmøy Kommune arbeidet med å pusse opp legesenteret. Det må vel bety at kommunen satser her sør ?
Kommunen ønsker at legesenteret i Skudeneshavn skal være robust og fungere godt – og være en god arbeidsplass for legene og et godt og stabilt tilbud for pasientene.
Vi håper at vi lykkes med dette. Det ser ut til å fungere godt i Skudeneshavn så langt, og vi har tro på at dette skal bli bra, sier Kristine.

Det har lenge vært kjent at leger som har avtale med Karmøy Kommune ikke er bundet til et spesielt sted i kommunen, og at de kan jobbe hvor de vil innen kommunegrensen.
Noe som gjør at flere leger har valgt å ta med seg praksisen sin fra Skudeneshavn og valgt å jobbe lengre nord på Karmøy.
Kristine Tveit sier at leger som jobber som selvstendig næringsdrivende har innflytelse over hvor de vil jobbe, men kommunen kan si nei til flytting dersom det går ut over pasientene. Det mest vesentlige er uansett å ha et fastlegetilbud i kommunen.
Kommunen må i samarbeid med legene jobbe for å få mest mulig robuste flerlegesentre.

SkudenesNytt spurte om kommunen har en “Plan-B” om det ikke kommer noen nye leger til legesenter i nær fremtid.
Det spørsmålet ble ikke besvart.

Hva skjer om noen år når Brunovskis blir pensjonist ?
Han har 2.500 pasienter på sin liste, hvem overtar disse ?
Lege Brunovskis har avtale om å jobbe som fastlege i nærmere 4 år til.
Han har et betydelig antall innbyggere på listen sin og det er naturlig å tenke at listen må deles opp for to nye leger når han slutter.
Hans legekontor / pasienter planlegges flyttet til Skudenes legesenter når den tid kommer.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...