Han blir ny rektor på ungdomsskolen

Fredag ble det kjent at Skudenes Ungdomsskole har fått ny rektor. Den nyansatte rektoren skal riktignok ikke starte i jobben før 1.februar 2024.
Det var Haugesunds Avis som omtalte saken først.
Den nye rektoren er Olav Rommetveit Staveland.

Olav Rommetveit Staveland er nå inspektør på Bø Ungdomsskole.
Jeg ønsker å rendyrke lederrollen og administrasjonsbiten. Det betyr at jeg ofrer undervisningsbiten, men at jeg i stedet skal legge til rette for at de som driver med undervisning får den hjelp og støtte som de trenger.
I min rolle som inspektør arbeider jeg allerede med oppgaver som ligger på en rektor, og dette er en type arbeid og oppgaver som tiltaler meg veldig.

 

Leder som liker å være i forkant
Etter å ha jobbet 10 år i Karmøy, nærmere 10 år i Haugesund og tre år i Tysvær, så har jeg tilegnet meg en bred og variert erfaring som kan komme til nytte i rektorjobben ved Skudenes ungdomsskole.
Jeg ønsker å legge til rette for en praktisk og variert skoledag der vi tar i bruk de fantastiske uteområdene som finnes i umiddelbar nærhet til skolen.
Jeg har også god kjennskap til det arbeidet som skolen har jobbet med de siste årene. Det er fordi vi har samarbeidet og vært i et nettverk om skoleutvikling.
På Bø ungdomsskole har jeg vært med å etablere ulike rom som e-sport, bilverksted og bandrom. Dette er erfaringer som jeg vil ta med meg og forsøke å legge til rette for i Skudeneshavn.

Staveland sier at han ønsker at elever og ansatte ganske fort skal bli kjent med han.
For å få til det ønsker han å være synlig ute i klasserom, pauserom og skolegård.

SkudenesNytt spør den nye rektoren om hvilke type leder han er.
Jeg er en leder som liker å være i forkant, ha gode systemer og ser verdien i å være litt kreativ og spontan. En av årsakene til at jeg velger denne jobben er å videreutvikle meg som leder.

Olav sier han tidligere har jobbet som lærer siden 2000.
Jeg har studert norsk og kroppsøving på Stord, og gått på allmenlærerskolen i Stavanger.
Samtidig som jeg jobbet som kontaktlærer var jeg også tillitsvalgt.
I de to periodene som undervisningsinspektør har jeg og hatt ansvar for IKT og vikarsetting kombinert med undervisning.
Jeg har og jobbet som instruktør på treningsstudio og har drevet med spinning i mange år, sier Olav.

 

Fra 6 minutter kjøring til 40 minutter kjøring til jobb
Den nye rektoren bor sammen med kone og barn på Vormedal.
At kjøreturen til jobb blir endret fra 6 minutt til litt over 40 minutter når han nå skifter jobb bekymrer ikke Olav nevneverdig.
Jeg ser bare på som en fin påkobling/avkobling. Jeg liker veldig godt naturen og landskapet, og vil benytte kjøretid til å lytte på podcaster, musikk eller ta noen telefonsamtaler.
Jeg er vokst opp med å stå i ferjekø på Skudeneshavn og er vant med å kjøre bil, avslutter Olav.

 

Det var 3 søkere til stillingen
Bjørn Nøttum skolesjef i Karmøy Kommune forteller at det var 3 søkere til stillingen.
Vi er veldig glade for at Olav Rommetveit Stensland har takket ja til stillingen.
Han har lang erfaring fra skolen, og blant annet mange som skoleleder ved ulike skoler på Haugalandet.
De siste årene har han vært inspektør ved Bø Ungdomsskole, og er godt kjent med arbeidet som gjøres i Karmøyskolen, både innenfor drift og utviklingsarbeid, avslutter Nøttum.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...