Påbudet gjelder kun for traktorer der belte er montert, skriver Statens vegvesen på sin nettside.

Nytt er også påbud om ettermontering av setebelte i traktor som er utstyrt med beltefester eller festepunkter.
Dette må på plass før 1. januar 2024.

 

Det er fortsatt noen unntak
Pressevakt Vegdirektoratet, Frida Gunnestad Johansen skriver i en epost til SkudenesNytt at det er noen unntak.
Påbudet gjelder ikke ATV / firhjuling registrert som traktor.
Dette er traktorregistrert kjøretøy som ikke er utstyrt med førervern og setebelte vil ikke være korrekt sikring på denne typen kjøretøy.
ATV er ikke utstyrt med førervern og vil derfor ikke omfattes av påbudet om beltebruk.

Førervern på traktor kan være hytte, veltebøyle og skal ha slik styrke og være så sikkert festet til traktoren at føreren er tilfredsstillende vernet mot skade hvis traktoren velter eller steiler.

Plentraktor og tohjulstraktor så faller ikke disse inn under kjøretøygruppe T (traktor) i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013 eller tilsvarende bestemmelser i eldre forskrifter som påbudet gjelder for.

Forslaget gjelder påbud om bruk av belte i traktor som tilhører kjøretøygruppe T og som er utstyrt med førervern (ROPS).

Uten førervern vil ikke bruk av belte være et effektivt trafikksikkerhetstiltak, da fastspent fører kan bli klemt mellom traktor, og terreng ved en velt.

Forslaget til påbud om bruk av belte i traktor er derfor begrenset til kun å gjelde for traktor som er utstyrt med godkjent førervern.