Planlegger utvidelse av kirkegården – behov for 850 nye graver innen 2040

At kirkegården ved Falnes kirke fylles opp er ikke noen stor nyhet i seg selv.
Kirkeverge i Karmøy Kjetil Osnes Bøe forteller til SkudenesNytt at de planlegger utvidelse av kirkegården.
Området de ønsker å bruke ligger sør for kirken.
Det er ikke snakk om ekpropriasjon av området da grunnen eies i dag av Karmøy Kommune, sier Bøe.
Prosjektet har et totalbudsjett på 12 millioner kroner, da inkludert planleggingen.

I løpet av 2021 skal de i gang med undersøkelser om det aktuelle området er egnet for vår bruk, slik vi ser for oss.
Så skal undersøkelsene vurderes av Rogaland Fylkeskommune, før arbeidet kan starte i første del av 2024.
Når arbeidet er ferdig, må området “hvile” minst 6 mnd. før det kan taes i bruk en gang i 2025, sier Kirkevergen.

Bilde under viser området de planlegger til ny kirkegård.

FOTO: Skjermdump fra Kartverket

 

Behov for 850 gravplasser frem mot 2040
Det har gjennomsnittlig blitt gravlagt 35 personer pr. år ved Falnes kirkegård den siste 10-årsperioden.
Pr. januar 2020 var det 266 ledige graver.
Med tanke på at befolkningen totalt sett blir eldre fremover så beregnes det et behov for årlig 42 graver i perioden 2021-2040.
I årene frem mot 2040 viser tallene at det er behov for 840-850 nye graver ved Falnes kirkegård.

Kirkevergen forteller at det ikke vil være aktuelt å lage plass for så mange nye plasser da trenden viser at flere velger å si opp festeavtalen.
Det vil si at de pårørende ikke ønsker å ha graven lengre og at plassen kan benyttes til å gravlegge nye.
Familiegraver er også noe som flere velger, da er det heller ikke behov for ny plass.

Kjetil Osnes Bøe forteller at han har fått flere tilbakemeldinger fra folk som lurer på om det er plass ved Falnes kirke den dagen de skal begraves.
Slik jeg ser det så er det enda en stund til det er et reelt problem.
Mulig om 25 år så kan det være aktuelt å ha en felles kirkegård for Falnes og Ferkingstad, men det er langt frem, sier Bøe.

Bak steinmuren og videre er det aktuelle området

 

 Lokal annonse :