Positiv ungdom bidrar med innsats for andre

Positiv ungdom bidrar med innsats for andre
Litt for ofte hører vi voksne snakke negativt om ” ungdom nå til dags”…
SkudenesNytt vil denne uka ha en serie reportasjer der vi skriver den positive ungdommen nå til dags.

Innsats for andre
Først ut er elevene  ved Skudenes ungdomsskole. Via valgfaget “Innsats for andre”, har de virkelig bidratt til  et godt og inkluderende lokalsamfunn  for oss som bor i Skudeneshavn og omegn!

De rundt 20 elevene har hatt en travel høst, og gjort en innsats for blant annet:
– Arrangør av «Operasjon Dagsverk» i uke 45.
– Innsamling for årets TV-aksjon for Redd Barna
– Serverte, ryddet og vasket opp i anledning Skudenes Helselag sitt 100 års jubileum
– Innsats for Hallo Venn arrangementet i Skudehallen
– Hjulpet New Zealand hyttas venner med dugnad på boccia-banen og i, og rundt, hytta.
Videre har de gjort innsats i barnehager, barneskolene, og daghjemmet på Sykehjemmet.
Vi har pratet med faglærer, Mateo Norheim på ungdomsskolen om erfaringer og tilbakemeldinger som de har fått…

ELEVENE GLEDER SEG TIL Å HJELPE
– Erfaringene vi har fra faget etter 3 år, nå på 4 året, er veldig bra. Det er blitt et populært fag og elevene gleder seg til å hjelpe andre.

De stiller opp både i og utenfor skoletid for å bidra til lokalsamfunnet. Det tror vi er viktig for ungdommene, at de føler et visst ansvar, men også glede i å bidra.
Ungdommer får mye tyn i dag pga. hendelser og dårlig oppførsel. Men dette faget viser at vi har et flertall av ungdommer som er på vei til å bli veldig gode borgere. Faget har også gitt ungdomsskolen god og positiv profilering.

 


Dugnad på New Zealand hytta. Fra venstre Sander Wikre Skjærbekk, Denisa Christina, Lina Sørheim og Georg Grindhaug. FOTO:  Atle Sommerfeldt

TA KONTAKT HVIS DU VIL HA HJELP
-Vi har blitt kontaktet av både privatpersoner og foreninger og lag. Tilbudet om hjelp og innsats står helt til i sommer 2024.
Vi tar i mot nesten hva enn det måtte være til, når en måtte trenge det. Så her er det bare å slå på tråden til meg Mateo på telefon 458 89 890


OM INNSATS FOR ANDRE

Om faget Innsats for andre sier han dette:
– Elevene skal få trening i å se viktigheten av frivillig arbeid, og skape kontakter ute i arbeidslivet som de kan dra nytte av senere i livet.
Gjennom faget skal de få praktisk erfaring med frivillighet, men også planlegge og gjennomføre for eksempel sosiale tiltak på skolen for et inkluderende skolemiljø.
Faget har de siste 3 årene arrangert bla disco på kveldstid på skolen, som har vært superpopulære blant elevene. Vi arrangerer også innsamlinger til veldedige formål.
Trenger du – eller kjenner du noen – som trenger litt hjelp med alt mellom a til å? Da kan du kontakte oss og få hjelp av disse flinke elevene! Helt gratis, sier faglærer Mateo til slutt.

 

Georg Grindhaug, Sander Wikre Skjærbekk og Jone Torsheim som tester ut den nyrestaurerte boccia banen. Video:  Atle Sommerfeldt

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...