Se så fint det er blitt i Vigane

Når du skal “ud å lofta vedet”, så legg turen innom Bystrandå og Vigane.
Dette er en lett tilgjengelig idyll med fin bystrand, og en imponerende båthavn som får stadig nye fasiliteter.
Tett på moloen har det reist seg 4 flotte naust som skal brukes til lagerplass for Vigane Båtklubb sine medlemmer.
Vi tok en prat med Knut Tøtlandsmo, som er styremedlem i båtklubben for å få en oppdatering på ståa.

– Skal de nye båtnaustene leies ut og gi inntekter til båtklubben?
– De skal leies ut etter samme prinsipp som båtplassene. Dvs at medlemmene som skal ha disse, betaler inn et innskudd tilsvarende byggekostnadene.  De får da bruksretten til sjøboden.
I tillegg kommer et årlig leiebeløp som dekker forsikringer, vedlikehold og øvrige utgifter, forteller Knut til oss.
Betongarbeidene og utvendig maling er gjort på dugnad av klubbens medlemmer.
Mens grunnarbeid, tømmer og elektro er utført som entreprise av profesjonelle firma.

Sjøsportsenter

Vigane Båtklubb jobber utrettelig for å oppgradere området til det de kaller et sjøsportsenter.
-Hvor langt er dere kommet i å realisere dette?
Vi har prøvd å realisere miljø både for kajakk, dykking og seiling.
Det er etablert egen, lokal kajakk-klubb som nå har satt opp eget lagerbygg og er også snart ferdig med bygging av egen kai.
Det var også meningen at Karmøy Dykkerklubb skulle ha Vigane som lokasjon, men den siste informasjon vi har fått fra dem er at de har valgt lokaler et annet sted.
Seiling ble ikke så enkelt å finne nok ildsjeler til å håndtere så det skjer foreløpig ikke noe mer på den fronten.
Hvis det er ivrige seilere som leser dette, og som trenger plass og et miljø så ta gjerne kontakt, sier han videre.

FOTO: Atle Sommerfeldt

 

Eget naust for båtklubben
– Sjøbodene er snart klare til bruk. Hva er da neste prosjekt?
– Vi er jo allerede i gang med klubbens eget naust, og der det er klart for oppstart med tømmerarbeid i disse dager.
Det er plassert ved siden av båtopptrekket.
Så har vi jo fremdeles flere sjøboder igjen som er godkjent for bygging.
De vil bli igangsatt når vi har nok interessenter som har tegnet seg for disse.

Service/sanitær bygg for Bystranden
Ellers er jo planen å få villige sponsorer som kan være med å finansiere bygging av et service-bygg /sanitæranlegg for Bystranden, som vi jo også har rustet opp på dugnad.
I dag må Vigane Båtklubb åpne opp for toalettet på klubbhuset når det er mye badegjester på stranden.
Som alle forstår, er dette en uholdbar løsning, forteller Knut til oss.

Båtklubben og molo-eier…
Tilslutt  forteller han historien om hvordan båtklubben er blitt molo-eier…
– I 2019 kjøpte klubben moloen fra Kystverket. Den ble lagt ut for salg og vi fikk nyss om at det var forretningsmessige interessenter på banen for å kjøpe den.
For å sikre at småbåthavnen ikke forsvant, måtte vi ta et stort finansielt løft for klubben og kjøpe den.
Et positivt løft for dette har nå bidratt til at vi har kunnet bygge bla.a. sjøbodene.
Før det hadde Kystverket protestert mot alle slike prosjekter som ble søkt om av oss.
Venteliste på båtplass
Til slutt får vi vite at Vigane Båtklubb har ca 150 medlemmer og ca 140 båtplasser. Alle båtplasser er opptatt og det er venteliste.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...