Søker 5 nye kollegaer – kanskje du kan bli en av dem

Haugaland brann og redning iks har behov for flere deltidsmannskaper på Skudenes brannstasjon og søker derfor etter kvinner og menn som har lyst til å gjøre en spennende og viktig jobb for alle innbyggerne i Skudeneshavn og omegn.
Brigadeleder Ivar Eide kan fortelle at de nå har behov for å ansette  5 nye medarbeidere.
Det er flere som av ulike årsaker skal slutte og da må vi ha flere medarbeidere.
Noen går av med pensjon, mens andre får endringer i livssituasjonen, som f.eks at de flytter, bytter jobb eller andre ting som gjør at det ikke lar seg kombinere.

Skudeneshavn  brannstasjon er en deltidstasjon med dreiende vakt.
Det betyr at våre brannkonstabler i det daglige har en ‘’vanlig jobb’’ eller er selvstendig næringsdrivende, helt frem til brannalarmen går.
Da er hun eller han brannkonstabel og skal hjelpe til ved branner eller andre ulykker.

 

Godt samhold – og vennskap
SkudenesNytt har tatt en prat med flere av de som arbeider ved stasjonen i Skudeneshavn.
Hilde Marie Falnes, stasjonsmester Skudeneshavn brannstasjon og Ståle Ramsey Kristoffersen, utrykningsleder for Skudeneshavn brannstasjon forteller om et fantastisk samhold bland de som jobber på stasjonen.
Når vi rykker ut er vi ikke alene om å møte en vanskelig situasjon, sier Hilde Marie. Vi er et lag, som står sammen både i de ulike situasjonene vi kommer opp i, men også etterpå.
Kristoffersen legger til at alle på stasjonen er veldig flinke til å snakke om de opplevelsene de har vært ute for.

Eide forklarer om at de har 4 vaktlag. Hvert lag består av en utrykningsleder, en sjåfør og to brannkonstabler. Hvert lag har vakt 1 uke pr. mnd.
På mindre oppdrag så rykker de som har vakt ut. Om det full alarm rykker alle tilgjengelige mannskaper ut fra Skudeneshavn stasjonen.
Det kommer også støttestyrker med for eksempel tankbil, stigebil og resursbil.  I tillegg er det også befal/innsatsleder som har vakt og rykker ut.

Vi vil i løpet av sommeren / høst være i manko på konstabler så slik situasjonen er nå så har vi behov for 5 nye som kan begynne hos oss.
Da fyller vi alle vaktlagene, samtidig som vi har reserver.
Brannvesenet har et avstandskrav som går på at man maks kan bo og arbeide 5 minutter fra brannstasjonen, sier Eide.
Vanligvis er det jungeltelegrafen som ordner nye folk til oss, men nå har vi prøvd det uten napp så da har vi utlyst stillingene i sosiale medier.

 

Ledelsen legger virkelig alt til rette for at du skal klare dette og trives her
Gjengen på stasjonen viser undertegnende rundt. Flotte garderober med dusjer, treningsrom, møterom som de ansatte kan benytte når de ønsker det.
Jeg oppfordrer damer til å hive seg på dette. Det er kjekt om begge kjønn er representert.
Nå har vi to damer på Skudenes stasjon, men vi kan gjerne få flere.
De bedriftene som har deltidsbrannkonstabel hos seg vil ha en fordel med tanke på at de har ansatte med ekstra kunnskap innenfor brannsikkerhet, men også førstehjelp.

Ståle forklarer at de som vil begynne som brannkonstabel får opplæring og tett oppfølging.
Det er ingen som kommer fra “brannkonstabelskolen”.
Dette er noe alle kan få til, skyter Hilde Marie inn. Ledelsen legger virkelig alt til rette for at du skal klare dette og trives her.
Kristoffersen sier videre at det er noen helsekrav man må bestå, men disse er overkommelige for de alle fleste med en vanlig fysikk.
I tillegg må man ha tid til det. Når vi går på ukesvakten er vi på stasjonen 3 timer for å gå gjennom bruk og kontroll av utstyr.
Man må også regne noe tid på øvelser og kurs, og selvfølgelig utrykninger.


Helsekrav

Helsekravene som brannkonstablene må gjennom er under noe omlegging.
Arbeidstilsynet jobber med en mer arbeidsrelatert test forklarer Hilde Marie.
Nytt kan være legge ut slanger, bære dukke, klatre i stige, bære slanger opp trapper osv.
Da vil det være mer overkommelig for de fleste, avslutter Hilde Marie og Ståle.

 

Du finner mer informasjon her:  hbre.no

Er du interessert så send en e-post til oss og skriv litt om deg selv.
Sendes til:  postmottak@hbre.no
Merk med søknad deltidsstilling Skudenes stasjon, avslutter Eide og håper at flere nå melder seg.

 

Toppbilde:  F.v. Ståle Ramsay Kristoffersen, utrykningsleder, Hilde Marie Falnes, stasjonsmester Skudeneshavn brannstasjon, Bernt Inge Sekse, brannkonstabel, Sveinung Nessa, sjåfør, Thomas Risdal, sjåfør, Ivar Eide, brigadeleder/innsatsleder

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...