Ukens andakt: Å gi av sin fattigdom

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt: Å gi av sin fattigdom


Da kalte han disiplene til seg og sa:
«Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Markus 12,43-44

Hvor mye har vi råd til å gi bort? Et slikt spørsmål er ikke lett å besvare.
Og samtidig er det et viktig spørsmål som vi på en eller annen måte besvarer hele tiden. Det handler nemlig om hvordan vi forvalter det vi har fått av penger, tid og anledninger overfor andre mennesker.

Jesus satte seg en dag rett overfor tempelkisten og så hvordan folk la penger i den.
Mange ga mye, andre ga mindre. Så kom det en fattig enke som la to små mynter ned i kisten.
Disse myntene hadde knapt noen verdi. Men Jesus visste hva disse myntene betydde for henne.
Det var alt hun eide. Derfor samlet han sine disipler for å gi dem en lekse de aldri glemte om hva som teller i forvaltningen av materielle goder.

Den leksa trenger noen hver av oss å lære. Det går et skille mellom oss når det gjelder å gi.
Det skillet går ikke mellom store og små summer. Det går mellom å gi av sin overflod og gi av sin fattigdom.
Å gi av sin overflod er ikke noe som fortjener ros. Det er nemlig å gi av det vi ikke trenger selv.
Å gi av sin fattigdom som eken, er å overlate seg helt til Gud.
Den som gir på denne måten, gir mer enn den som gir av sin overflod, sier Jesus, om summen er aldri så mye større.

Tankegangen er klar. En av grunnene til at vi i så liten grad gir til andre, er at vi så lett bare gir av vår overflod.
Jo mer vi får, jo mer tror vi at vi trenger. Hadde flere gitt som den fattige enken gjorde, hadde det blitt mer til dem som trenger det mest.
Derfor er denne enken et eksempel for oss alle, vi som er så rike.

 

Skrevet av Anfin Skaaheim / Jesusnett.com

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...