Ukens andakt: Å gjøre sin plikt

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt:  Å gjøre sin plikt.

“Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.”

Rom 13, 2

En kristen beskrives ikke i Bibelen som opprører.
Tvert imot, oppførere er de som går imot Guds vilje og på den måten setter seg opp mot Guds gode plan for oss mens vi lever her på jord.
En sann kristen vil alltid bidra positivt til at livet på jorden fungerer best mulig for flest mulig.

Det er på denne bakgrunn formaningen i dagens ord møter oss.
Som kristne skal vi være samvittighetsfulle borgere som gjør vår plikt, viser respekt for de ordninger vi har i samfunnet og betaler vår del av fellesutgiftene.
Vi betaler vår skatt og den toll som blir pålagt oss ut fra en positiv vilje til å ta ansvar og bidra til at vårt samfunn fungerer best mulig.

Først og fremst gjør vi dette fordi det er Guds vilje. Det er ham vi også på den måten tjener.
Han har gitt oss sine bud og vil at vi skal følge dem. På den måten gjør vi det som er best både for oss selv og andre i denne verden.

Dermed har vi også fått den mest positive begrunnelse for vårt samfunnsengasjement.
Bidrag til fellesgodene i samfunnet er ikke noe negativt som blir pålagt oss, og som det gjelder å slippe lettest mulig unna.
Vårt bidrag til et bedre samfunn er ikke pålagt oss av noen politikere eller byråkrater som vi motvillig må bøye oss for.
Det er et kall fra Gud og en tjeneste for ham som vil det beste for det samfunn vi tilhører.

 

Skrevet av Anfin Skaaheim / Jesusnett.com

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...