Ukens andakt: Alt eller ingenting

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt:

Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.

Matt 25,28-29

Ut fra vår tenkning kan det virke helt meningsløst at den som har skal få, mens den som ikke har skal bli fratatt det han har.
At den som har en talent skal miste den for at den som har ti talenter skal få den i tillegg til de han har. Det oppleves urettferdig.
Slik forstått ville det også vært meningsløst i Guds øyne. Han vil at godene skal fordeles rettferdig og at alle skal nyte godt av dem.

Men vi må forstå hva Jesus snakker om her. Han forteller om en herre som ba tre forskjellige tjenere forvalte pengene sine mens han var på en utenlandsreise.
De to som hadde fått mest, forvaltet pengene rett og godt, slik at det ble mer.
Men den som hadde fått minst, sviktet oppgaven herren hadde gitt ham og forvaltet ikke pengene. Han gravde dem bare ned til herren kom tilbake.

Poenget er enkelt. Gud har gitt oss alle noe å forvalte.
Vi har fått livet. Vi har fått evner og muligheter. Dette skal vi svare for overfor Gud.
Han har åpenbart sin vilje så vi kan vite hva han forventer av oss.
Det er helt klart at han ikke vil vi skal grave ned det han har gitt oss, selv om vi synes det er lite.

Først og fremst har han gitt oss anledning til å søke ham, ta vår tilflukt i hans nåde og leve vårt liv for hans ansikt.
Benytter vi ikke de anledninger han gir til dette, mister vi alt, uansett hva vi ellers får ut av livet.
Glemmer vi at vi skal svare for ham engang, vil vi på regnskapsdagen bli fratatt alt, fordi vi hadde gitt fra oss det han gav oss for å gjøre oss evig rike.
Den som tar vare på det Gud gir og bruker det etter hans vilje, vil få i overflod.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...