Ukens andakt: Den gylne anledning

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt har temaet “Den gylne anledning”.

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær!

 Jes 55,6

Det er noen som tror at de kan søke Gud akkurat når det passer dem.
Derfor er det mange som utsetter å få sin sak i orden med ham.
Det kan de jo ordne når de føler at de har behov for det.
Resultatet er at når sorg og vanskeligheter, utrygghet og lidelser dukker opp, og en skulle ønske en hadde en tro på Gud, så mangler man den.
Ofte har en da heller ikke overskudd og krefter til å tenke over livets dypere spørsmål.

Derfor oppfordrer profeten Jesaia oss til å søke Herren mens han er å finne og kalle på ham den stund han er nær.
Han vet at hvis det utsettes, kan det hende at det ikke siden blir mulig å søke Gud eller gjøre noe med sitt forhold til ham.

Vi tar det som en selvfølge at Gud alltid er der, og at problemet er at vi ikke benytter anledningen mens vi er opptatt av Gud.
Men saken er ikke den at vi gir Gud anledning til å ha med oss å gjøre, men at han gir oss anledning til å ha med ham å gjøre.
Vi kan ikke komme til Gud om han ikke kommer til oss i sitt ord og berører oss ved sin ånd.
Derfor er det så viktig å bruke anledningen mens han er nær. Plutselig kan han være borte når vi trenger ham, og da kan det bli evig for sent.

Vårt håp ligger i at han gjennom Ordet og Ånden kommer nær og lar seg finne av oss.
Vår mulighet ligger i at vi benytter de anledninger han slik gir oss til samfunn med seg.

Skrevet av Anfin Skaaheim

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...