Ukens andakt: Felles beste

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt:  Felles beste

“Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den! For når den har fred, har også dere fred.”

Jer 29, 7 

Et gammelt ord sier at enhver er sin egen lykkes smed. Så enkelt er nok ikke livet.
En kan bli påført mye som ikke er en følge av egne handlinger og valg.
Om livet skal bli som vi ønsker, avhenger det ikke bare av hva vi selv er i stand til å oppnå.
Og likevel er det en sannhet i det gamle ordet. Det et menneske sår, må det også høste.

Israelsfolket var ført bort fra Jerusalem til Babylon. Det var en følge av at det hadde vendt seg bort fra Gud og ikke brydd seg om å følge hans bud.
Likevel var det nok en god del som opplevde dette svært urettferdig, og som følte at det som hadde rammet dem, ikke var noe de personlig kunne stå ansvarlig for.
Også de var tro mot Guds bud og vilje, ble ført bort.

I denne situasjonen kommer ordet fra Herren til dem gjennom et brev fra profeten Jeremia, sendt fra Jerusalem til Babylon.
Der oppfordrer han folket til å gjøre det beste ut av den situasjonen de er kommet i.
På sin måte skal de bidra til at Babylon får fred og framgang.
De skal be til Herren om at det må gå byen vel og at Gud holder sin nådige hånd over den.

Men er dette rimelig?
Skal de arbeide til beste for en by de ufrivillig var blitt ført til som fanger ?
Skal de be for et fiendtlig folk ?
Svaret er ja. Dette er til beste for dem selv, for det er der de lever nå.

Vi kan være misfornøyde både med mennesker vi må være sammen med, det arbeid vi har og de samfunnsforhold vi lever under.
Likevel gjelder den lærdom Herren den gang gav sitt folk, også oss.
Vi skal bidra til fred og fremgang der vi er, og be for dem vi har med å gjøre. Det er til det beste både for oss og dem.

 

Skrevet av Anfin Skaaheim / Jesusnett.com

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...