Ukens andakt: Hosianna Davids sønn

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Du skal ikke lese mye i Bibelen før du støter på en ættetavle.  For de fleste bibellesere kan det virke vel mye, men de har  sin store betydning. Ætten ga identitet og tilhørighet.
Den representerte røttene fra fortiden som ga trygghet i nåtiden. Da jødene  kom hjem fra eksilet i Babylon, var det noen levitter som ikke  fant navnet sitt i ættelistene. Av den grunn ble de utelukket  fra prestetjenesten. (Esra 2,62)

Det er ikke tilfeldig at  Jesus er av Davids ætt. Gud ga nemlig kong David et enestående  løfte: Det skal aldri mangle en mann av din ætt til å sitte på  Israels trone for mitt åsyn. (1. Kong. 8, 25)

Hvis det er slik,  må vi jo med full rett spørre: Hvem er det som i dag sitter på  Davids trone?
Allerede før Jesus ble født, får Maria høre av  engelen om det barnet hun skal føde: Herren Gud skal gi ham  hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ætt  til evig tid. (Luk.1,33)

Det er Jesus som sitter på Davids  trone i dag og der skal han sitte til evig tid.  Gud våker  over sitt ord og holder sine løfter.  Jesus er altså konge.  Hans rike er ikke av denne verden. Han er konge i Guds rike.

Guds rike er tilstede overalt der Jesus er herre.
Han hersker  ikke over land, men over hjerter som villig adlyder ham. Allerede Juda, Davids stamfar, fikk denne profeti over  sin ætt av sin far Jakob: Kongespir skal ikke vike fra Juda  eller herskerstav fra hans føtter til den rette kongen kommer,  han som folkene skal lyde. (1.Mos.49,10)

Da Jesus red inn i  Jerusalem, lot han seg hylle som den konge han var.  Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, han  som er Israels konge. (Joh.12,13)

 

Andakt av Ivar Vik fra boken “En Ild som skal spres”

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...