Ukens andakt: Livets vitnesbyrd

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Hvordan kan du gjøre sterkest inntrykk på folk?  Svaret er: med ditt liv!
Jeg husker en norsk valgnatt for noen år siden.
Valgresultatet begynte å avtegne seg og politikerne stilte opp for å la seg intervjue.
Men en sentral politiker var ikke tilstede.  Hvorfor?  Jo, han var hjemme og la ungene!

Dette gjorde et sterkt inntrykk på meg.  Han prioriterte barna og familien framfor å være tilgjengelig for media.
Han kunne holdt flere taler om betydningen av omsorg for barn, men ingen ville gjort et slikt inntrykk på meg som det han gjorde med sin handling.
Han ga med sitt liv en sterk tale om betydningen av å sette barn og familie framfor arbeid.

Du kan med ditt liv gi en sterk tale om betydningen av å følge Kristus.
Det var det martyrene i den første kristne tid gjorde.  De gikk villig i døden framfor å fornekte sin Frelser.
Dette gjorde et slikt inntrykk på folket at det siden er blitt sagt: “Martyrenes blod ble kirkens sæd”.
Ja, hvor ville kirken ha vært uten det sterke vitnesbyrd martyrene ga i sin død?  …de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden. (Åp.12,11)

Hvor mange slike kristne fins det i dag?  Jo, de fins.
På bibelskolen reiste en seg og sa til oss andre elevene: “Jeg vet ikke om noen her jeg ikke kunne gå i døden for”.
Nok en gang må vi vende blikket mot vår Herre og Mester. Han var villig til å ofre sitt eget liv for din skyld.
Og han gjorde det.  Jesus forkynte heller ikke bare med ord.  Med sitt liv ga han oss sin sterkeste tale.  For at vi skal få leve.

Andakt av Ivar Vik fra boken “En Ild som skal spres

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...