Ukens andakt: Tre kvalifikasjoner

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Av Jesu 12 disipler var det om Peter Jesus sa:  På denne klippe vil jeg bygge min kirke. (Matt.16,18) 
Et oppdrag som Peter selv neppe kunne forstå rekkevidden av og godt er det.
Ellers ville han med god grunn ha sagt: “Nei, ikke meg Herre. Dette greier jeg ikke.”
Men Jesus visste hva han gjorde da han ga Peter kallet til å bygge Guds kirke på jord.
Til en slik oppgave behøvdes det naturligvis helt bestemte kvalifikasjoner som Peter måtte oppfylle.

Ingen visste dette bedre enn Jesus.  Og Jesus stiller da også tre krav til skikkethet som Peter må oppfylle for å kunne gå inn i den oppgaven som var tiltenkt ham.
Det skjedde på stranden ved Galileasjøen etter sin oppstandelse i form av tre spørsmål rettet til Peter: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her? (Joh.21,15)
Det andre var: Elsker du meg? (v.16) og det tredje var: Har du meg kjær? (v.17) Et trefoldig spørsmål om kjærlighet. Det var alt Jesus krevde av Peter.

Peter elsket Jesus og dermed var han skikket til arbeidet. Er det mulig? Peter som flyktet da Jesus ble tatt til fange?
Peter som bannet på at han ikke kjente Jesus?  Kunne Jesus bare sette en strek over Peters fortid sånn uten videre?
Ja, er det noe Jesus kan så er det akkurat det.  Nå var det tilgitt alt sammen.  Det som teller er at  Peter elsker Jesus.  Og det er hva som teller for deg også.
Den som elsker Jesus holder hans bud.  Den som elsker Jesus kommer til ham med sin synd.
Og den som elsker ham kan tenne andre.  Og husk: Selv en liten ild kan sette en hel verden i flammer.

Andakt av Ivar Vik fra boken “En Ild som skal spres

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...