Ukens turtips: Skitnadal

Skrevet av Grete Syre og Ellen Eng Jakobsen

Tekst og bilder i denne artikkelen tilhører skribenten om ikke annet er oppgitt.
Tekst og bilder kan ikke kopieres / brukes uten skribentens samtykke.


Skitnadal er et spennende sted.
Parker ved bommen til Laksodden- hyttene, nye hytter med moderne arkitektur.
Vi går sørover langs hyttene og fortsetter gjennom en port mot områdets båtplass.
Da befinner vi oss plutselig i gammel tid, med rester av gamle bosetninger.
De eldste er fra vikingtid / middelalder, men det er også rester av en gård fra 1800-tallet. Vi vet litt om de som bodde her da.
Bonde Jakob Nilsen seilte til Bokn for å selge hummer og laks og på gården hadde de ishus (datidens kjølerom) der de kunne oppbevare varene.
Men isbuene kunne brukes til mer: Midtsommernetter var det dans for ungdommene her, helt til lyse morgen.
Vi har hørt om Olaus, en ettertrakta ungkar, som fulgte jentene hjem i tur og orden, de kunne det da også!

Går vi videre sørover finner vi gravrøyser fra bronsealderen, 1800 til 500 f.Kr.
Mot vest og Taravika er det ei stor rundrøys. Fotkjedet, steinene som ligger i sirkel, er store og lette å se.
Oppi røysa er det en stor åpning, dette er selve gravkammeret. Så kan vi gå østover, mot Karmsundet.
Rett før båthavna i Sandvika, til høyre for stien, ligger ei rektangulær grav der vi også kan se gravkammeret.
Den er stor, 15 m lang og 2.5 m bred!
Favorittstedet vårt er oppe på haugen, nord for båthavna.
Litt kronglete å komme opp, men verdt strevet.
Her ligger ei stor rundrøys med Karmsundet som nærmeste nabo.
I grava er det en liten bautastein så denne grava var godt synlig fra skipsleia.
Skulle noen ønske å innta Skitnadal, skulle de forstå at her bodde storfolk!

Så finnes det også ei lita barnegrav.
Denne ligger i Groddvika, rullesteinsvika nedenfor hyttene og rett i nærheten av stien.
Gravkammeret ligger helt åpent og derfor er det godt synlig. Det er dessverre ikke gjort arkeologiske undersøkelser i dette området.
Enten du er interessert i historie eller ikke; en tur til Skitnadal må oppleves!

Barnegrava – FOTO: Ellen Eng Jakobsen

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...