Venter på godkjenning – øker bemanningen i mai

Som nok de fleste har fått med seg et arbeidet med utbedring og skifte av vann- og avløpsrør i Postvegen i gang.
Det vil også være påkobling til offentlig vann- og avløpssystem for eksisterende tomter på den aktuelle strekningen.
Det har vært spekulert i når prosjektet skal være ferdig, og flere har kontaktet SkudenesNytt i håp om et svar.
Flere tidspunkt har vært nevnt.

Tidligere i vinter skrev SkudenesNytt om saken, der prosjektledelsen da fortalte om at arbeidet skulle være ferdig til høsten / jul-2022.
Det ble også nevnt at trafikken skulle rutes via Nessagadå og gjennom sentrum, noe flere lesere reagerte på.
SkudenesNytt har tatt kontakt med prosjektledelsen i Karmøy Kommune for å høre om fremdriften.

Øker bemanningen i starten av mai
Årsaken til at prosjektet ikke har hatt oppstart med to arbeidslag er påvente av godkjenning av endret kjøremønster/omkjøring for å starte arbeidet i Krysset Selvåg/Postvegen.
Nå ser det ut som dette kommer i mål og det vil bli oppstart i nevnte kryss 2. mai om alle formaliteter er på plass innen den datoen. Målet er å få ferdig vann og avløpsarbeid i dette krysset før ferien.
Veibane med nye opphevet overganger blir ikke ferdigstilt før i løpet av høsten.

Det blir en del gravearbeid i Skudeneshavn denne våren, sommer og høst.
Vi ber om at folk er tålmodige dette året.
Graving passer aldri og det er vanskelig å ta hensyn til alle aktiviteter.

Prosjektet har god dialog med Skudefestivalen som er den aktiviteten som medfører størst tilstrømming av publikum.
17. mai og Skudenesdager vil bli påvirket av gravearbeid.
Nøyaktig fremdrift i forhold til disse aktivitetene må vi komme tilbake til.

Dette skriver Håkon Døsen i Karmøy Kommune i en epost til SkudenesNytt onsdag.

 

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...