Disse 31 har meldt seg ut av Karmøylista

Fredag ettermiddag sendte Susan Borg ut en pressemelding hvor hun forteller at det er 31 personer som nå har meldt seg ut av Karmøylista.
Begeret er fulgt og vi melder oss samlet ut.

Borg skriver følgende:
Karmøylista ble stiftet av og for Karmøys innbyggere.
En tverrpolitisk valgliste hvor medlemmene selv skulle bestemme hva som er best for Karmøy. 
Dessverre har vi opplevd en retningsendring i partiet. 
Forvitringen av partidemokratiet med sentralisering og maktkonsentrasjon har skjedd raskt de siste 7 – 8 månedene. 

Vi merket det allerede i valgkampen med selektiv profilering, m.a. ut fra hvilken partibakgrunn du kom fra. 

Et godt valgresultat ble avløst av et katastrofalt forhandlingsresultat der vi måtte bli informert fra andre
forhandlingsdelegasjoner gjennom media gjennom fire uker.
Et klart borgerlig flertall ble forhandlet bort og det var ikke bare ordførerrollen som glapp, vi havnet også i opposisjon igjen, med 4 nye år med ørkenvandring.
Fordelingen av posisjoner ble konsentrert omkring et fåtall av våre folkevalgte og vi måtte betale dyrt etter at “noen” bestemte at vi skulle ha to i formannskapet.
Maktkonsentrasjonen ble tydeligere og tydeligere utover høsten hvor de samme personene som satt i valgkamputvalget, i styret, i utvalg og i toppledelsen, også ba om å få sitte i valgkomiteen. 

Styret kom med kritikk for hva medlemmene drøftet i medlems- eller gruppechatten. Grupper ble vilkårlig
slettet og andre opprettet med samme vilkårlighet. 

I styrets forslag til nye vedtekter blir det bl.a. foreslått at medlemmenes myndighet skulle overføres til styret. 

Styret ønsker også at spørsmål/ politiske saker ikke skal drøftes
medlemmer i mellom, men hovedsakelig rettes som spørsmål til styreleder eller
gruppeleder.
Demokratiet svekkes og sentralisering og maktkonsentrasjon styrkes. 

Følelsen av splittelse, indre konkurranse og klikkdannelse førte til manglende engasjement og samhold.
Så kom styrets forsøk på å ekskludere to medlemmer uten grunnlag og uten hjemmel. 

 

Personene som nå har meldt seg ut av partiet er:

 • Susan Borg
 • Hans Borg
 • Jan Birger Medhaug
 • Ole Kristian Nilsen
 • Geir Ove Vikshåland
 • Gunn Elise Aarsand Dale
 • Anne Margrethe Sletten
 • Sissel Knutsvik Vik
 • May Sandra Vik Klemetsen
 • Håkon Vikra Sjøen
 • Kjell Sørlund
 • Kurt Johansen
 • Geir Ove Valstad
 • Geir Sørdal
 • Adina Sørdal Simion
 • Turid Aune
 • Tor Morten Aune
 • Tor Inge Melhus
 • Per Magnus Larsen
 • Åse Helene Larsen
 • Gudrun Karine Ånensen
 • Åsmund Ånensen
 • Rita Njærheim
 • Rune Skådel
 • Selmer A Liknes
 • John R. Christensen
 • Liv W. Hemnes
 • Arne Viggo Klausen
 • Sissel Klausen
 • Wigdis Irene Sterri
 • Jostein Pedersen

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...