En bauta i Skudenes Ungdoms og idrettslag er gått bort

Hans Olai Håkonsen ble født 14.05.1958 og gikk hastig bort tirsdag 20.09.2022.
I dødsannonsen skriver familien at like kjært som blomster er en gave til SUIL. Enten på Vipps til nr #108339 eller konto:  3361.18.36150.
Hans Olai begraves i Falnes kirke, onsdag 28 september kl 13:00.

Hans venner kollegaer og venner i SUIL har skrevet et minneord om sin venn.

En bauta i Skudenes Ungdoms og idrettslag er gått bort. Hans Olai Håkonsen var idrettslaget.
Hans Olai startet sitt arbeid i idrettslaget i 1970. Da ble han og jeg materialforvaltere, og skulle passe på alt utstyret i klubben.
Allerede der satte han standarden. Vi hadde opptelling av alt utstyret en gang i uka, så orden var viktig for Hans Olai.

Etter noen år, startet han å trene fotballag. Det var de minste som han tok seg av.
Hans Olai hadde et rettferdighets-gen, som lyste av hans måte og lede et lag, både på trening og ikke minst i kamper.
Han slo alltid ned på ting som han oppfattet som urettferdig, og han tok tak i ting som ikke var bra og prøvde og ordne opp. Alle skulle ha lik tid på banen.
Derfor stod Hans Olai med klokka, og byttet ut alle etter tur, uansett hvordan resultatet ble.
Det viktigste var at alle hadde fått lik kamptid. Så fikk det bli resultater senere.

En gang klarte ikke kretsen å sette opp seriesystemet for de minste på riktig måte.
Etter en hektisk helg, hadde Hans Olai satt opp hele serien, og så sendte vi det inn til kretsen.

Rogaland Fotballkrets gav Hans Olai en æresbevisning for det arbeidet han gjorde for fotballen lokalt.
Når Hans Olai fylte 50 år, ble han æresmedlem i S.U.I.L.

Et eksempel på at Hans Olai satte sitt arbeid i klubben høyt, er den gang han skulle kjøpe seg ny bil.
Han kjøpte seg en stor varebil, og jeg spurte om det var nødvendig, når det var bare han som skulle ha bil.
Da sa han at «når me trene på Sørhåland, så kan det henda at spelerane e så trøtte at de ikkje klare å sykla hjem igjen. Då kan eg ta syklane inn bag i bilen, å så kan ongane sidda på hjem».

Hans Olai var med som leder i Dana Cup. Han reiste også som turist til Dana Cup og så på fotball hele uka.

«Fotball gøy», var en spesiell fotballskole. Den satte søkelyset på at fotball var moro, og at alle skal ta hensyn til hverandre, spille hverandre gode, og ikke minst være hyggelige mot hverandre.
Sammen med Espen Berg og meg, var det Hans Olai som stod for hele ideen.

Etterpå ble det årlig en fotballskole, en uke før skolestart. Hans Olai hadde orden på alt som skulle deles ut.

Vårspretten er en årlig begivenhet i Skudeneshavn. Der hadde Hans Olai ansvaret for å ha orden i start og mål området.
Idrettslaget har ansvar for å holde vakt i Skudehallen hver dag. Hver torsdag kom Hans Olai og hadde sin dugnad.

Hver høst var det tid for pokalfester.
Hans Olai var veldig opptatt av at alle lag skulle få ha en pokalfest, og at alle skulle bli sett og få en diplom, eller pokal.

For å vise hvor viktig Hans Olai var for klubben, så vil jeg fortelle om en episode på 90 tallet.
Det var før vi fikk daglig leder, eller det var da Hans Olai i praksis var den daglige lederen.
Hans Olai ble syk. Han måtte på sykehus, og ble borte i flere måneder. Da gikk hele idrettslaget i lås.
Ingen visste hvor utstyr var, treningstider og baneoppsett fantes ikke, og alle fikk føle hva Hans Olai hadde orden på.

For oss som er med i idrettslaget, var det å ha Hans Olai der, en sikkerhet for at alt gikk som det skulle.
Han hadde orden i sakene. Han hadde satt opp egne kjøreruter, så når noe skulle leveres til lokalbefolkningen, kjørte han ut alt sammen.

I det siste har ikke helsa hans vært så god at han har sett syn på å være trener.
Men han har vært med i idrettsskole styret, og vært hallvakt. Han var nesten hver dag på banene, og så på kamper og treninger.
Hver gang jeg traff ham, var det idrettslagets utfordringer som var samtaleemnet.

Ved Hans Olais bortgang, har vi i idrettslaget mistet limet i miljøet.
Barna har mistet en positiv voksenkontakt og god leder/trener.
En som voktet de yngste, og talte deres sak. Først å fremst så har vi mistet en god venn.

Vi lyser fred over Hans Olais minne.

Skrevet av Knut Arne Sandslett på vegne av Skudenes Ungdoms og Idrettslag.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...