Har brannslokkeren din gått ut på dato ?

Nå er høsten i full gang. Mange tenner lys og flere enn noen gang bruker vedfyring for oppvarming.
SkudenesNytt tok en prat med Norun Skrunes hos Presto Brannteknikk / Alf Lea & Co Brannvern for å høre om brannsikkerhet.
Mange vet nok at de har et brannslukkeapparat stående, men om det er “oppdatert” og klar til bruk er det nok mer usikkerhet rundt.
Det er en del ulike ting å tenke på forklarer Norun.

Krav til kontroll
Mange er ikke klar over at det er krav om kontroll på brannvernsutstyr. Det er utarbeidet standard for vedlikehold av hånslokkere NS3910 og brannslangetromler NS-EN671-3.

 • Alle private boliger skal ha enten en husbrannslange eller et brannslokkeapparat som inneholder minst 6 kilo pulver, skum eller vanntåke. Her er det krav til kontroll hvert 5. år.
 • Øvrig virksomhet som næringsdrift, fellesareal i borettslag, buss og gårdsbruk er det huseier sitt ansvar og skal kontrolleres hvert år.

Det er huseier som har ansvaret for at bolig/næring er utstyrt med rett slokkeutstyr og sørge for at utstyres kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.

Vedlikehold av slukkere er delt inn i 3 nivåer:

 1. Egenkontroll
  Eier/bruker kontrollerer minst 4 ganger i året.
 2. Kontroll
  Kontroll utføres av kompetent person og består av utvendig undersøkelse og kontroll av trykk. Det skal merkes med egen kontrolletikett.
 3. Service
  Service skal utføres av kompetent person og består av overhaling av slokkeren som består av tømming, refylling, innvendig kontroll, utskiftning av pakninger m.m. Det skal merkes med egen service etikett.

Årlig kontroll og regelmessig vedlikehold øker produktet levetid.
Med service på slokkeutstyr er du sikker på at den virker – den dagen det skulle oppstå brann og du må bruke slukkeutstyr.
Men ring brannvesenet også… telefon 110.
Ta gjerne en gjennomgang på rutiner, slokkeutstyr o.l med barna i huset, sier Norun.

 

Miljøvennlig
Sertifisert og kontrollert utsyr innehar like god kvalitet som nytt utstyr.
Vi oppfordrer alle til ikke kaste brannslukkingsapparater, men ta vare på miljøet og gjenbruk.
Da bidrar vi til å stor reduksjon av Co2 utslipp og vi skaper arbeidsplasser.

 

Regler for kontroll og service

 • Brannslokkeren skal til kontroll hos fagpersoner hvert 5.år for privat og hvert år for næring.
 • Skumslokkeren skal til service minimum hvert 5. år.
 • Pulverslukkeren skal til service minimum hvert 10 år.

 

Det er forskjell på kontroll og service.

KONTROLL:
Sjekker at trykket er intakt og at utløsermekanismen fungerer. Gjøres av autoriserte fagpersoner.

SERVICE:
Det fysiske arbeidet på en slokker. Apparatet tas fra hverandre og alle deler sjekkes grundig. Gjøres av autoriserte fagpersoner.

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=A-otGgTeSWU[/embedyt]

 

I følge statistikk fra https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/  så var det i 68 branner i Karmøy Kommune i løpet av 2020.
Tallet økte betraktelig i løpet av 2021, hvor det ble registrert hele 94 brannutrykninger.
Fra januar til nå i løpet av 2022 har brannvesenet vært på 56 oppdrag som blir registrert som brann i Karmøy Kommune.
Eksakt hvor mange stor del av disse tallene som gjelder Skudeneshavn brannstasjon har ikke SkudenesNytt lykkes med å finne informasjon om.

Du får slukket mye med en brannslokker om det skulle oppstå brann, og du må vente på brannvesenet, sier Skrunes.

Krav til vedlikehold av brannslukkere kan du lese mer om her:
https://www.branntekniskforening.no/images/Krav_til_vedlikehold_av_slokkemateriell_oppdatert_10_2013.pdf

 

Norun Skrunes avslutter med å nevne viktigheten av å ha røykvarslere spesielt i nærheten av soverom, og sjekke at de fungerer.
Skift batteri en gang i året.

Du kan se en kjapp film om røykvarslere her:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=QcpsUDA46xY[/embedyt]

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...