Dropp dette på helligdagene – du risikere anmeldelse og bot

Påsken har mange fridager. De er ikke bare fridager, de er også helligdager.
Om du skulle falle for fristelsen å finne frem gressklipperen eller motorsagen når påskesola titter frem og gradestokken kryper oppover, så kan dette bli en kostbar påskeaktivitet.
I Norge har vi nemlig en lov om helligdager og helligdagsfred. Setter du i gang med motorsaga på 1. pinsedag og irriterer naboen så mye at han ringer politiet, kan du i ytterste konsekvens bli straffet med bøter. Loven gjelder for de ulike helligdagene, men også for søndager.

«På helligdag fra klokka 00 til klokka 24 samt påske-, pinse- og julaften etter klokka 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm»står det i § 3 i lov om helligdager og helligdagsfred
Med «utilbørlig larm» menes støy som unødvendig slik at noen kan reagerer på det.

Ledd to i paragrafen sier at det «ikke er tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet», så mye har forandret seg siden den gangen loven ble opprettet, men det betyr ikke at mye av dette gjelder i dag.

Det er ikke bare de røde dagene denne loven gjelder. Det gjelder også alle vanlige søndager.
Loven sier ikke bare at man skal la motorsag og gressklipperen stå stille på helligdager og i kirketiden på søndager. Loven sier at det skal være ro mellom klokken 00:00 og 24:00 disse dagene.

Dersom man velger å overse loven om helligdagsfred og mener Skjærtorsdag er en god dag for å høytrykkspyle plattingen, klippe plenen eller finne frem motorsaga, kan man altså få politiet på døra.
Politiet vil i første omgang gi et muntlig pålegg om å avslutte den støyende aktiviteten, dersom ikke pålegget blir fulgt vil man bli anmeldt og politiet vil kunne skrive ut bøter.

Selv om de fleste skjønner at man ikke skal gjøre bråkete arbeid utendørs på de røde dagene, så gjelder faktisk dette også om man arrangerer fest i hagen eller på terrassen.
Oppsummert så betyr det at man skal gjøre aktiviteter som generer unødvendig støy som andre kan reagere på, så er ikke dette lov.

Lov om helligdager og helligdagsfred gjelder for disse dagene:

Vanlige søndager
01.01.24 Første nyttårsdag
28.03.24 Skjærtorsdag
29.03.24 Langfredag
30.03.24 Påskeaften  (etter kl.16)
31.03.24 Første påskedag
01.04.24 Andre påskedag
09.05.24 Kristi himmelfartsdag
18.05.24 Pinseaften  (etter kl.16)
19.05.24 Første pinsedag
20.05.24 Andre pinsedag
24.12.24 Julaften  (etter kl. 16)
25.12.24 Første juledag
26.12.24 Andre juledag

 

 

 



Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...