Andakt skjærtorsdag: Korsets fire armer

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Andakt skjærtorsdag:
På samme måte som Jesu kors har fire armer, har også livet som kristen fire sider som ingen kommer utenom.
Det er å elske.  Som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre. (Joh.13,34) Dette er noe mer enn medmenneskelig kjærlighet.
Den kjærlighet som Jesus har elsket oss med er en kjærlighet like inn i døden. Det er sann kristen kjærlighet.

På den andre armen står det å tjene.  Det er innholdet i livet i Kristi etterfølgelse.
Hele frukten av at Jesus bor i deg skal komme til uttrykk gjennom et mangfold av tjenester.
Det er nådegavene i funksjon og det er å “tjene ved bordene”.  Tjenesten er manifestasjonen av at Jesus bor ved troen i ditt hjerte.  Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg. (Matt.25,40)

På den tredje armen står det å lide. Ingen av oss kommer utenom lidelsen her i livet.   så sant vi lider med ham; så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. (Rom.8,17) Gud har ikke lovt å føre oss utenom lidelsen.
Men han har lovt å gå med oss gjennom lidelsen.
Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende (Matt.28,20)  Ondskapen er en del av tilværelsen på denne siden og så lenge vi er i verden vil vi være berørt av lidelsen.

På den fjerde armen står det å tilgi.  Det er det Jesus har gjort med alle dine synder.
Det er det som har åpnet himmelen for deg.  Og med vår tilgivelse renser vi sår og lukker opp låste dører mellom oss og andre.
Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. (Kol.3,13)

Skrevet av Ivar Vik

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...