KOMMENTAR: “Folk og røvere i gamlebyen”

Dette  er en kommentar til den pågående avfallssaken i gamlebyen.
Skrevet av vår freelance journalist Atle Sommerfeldt. Kommentaren gir utrykk for hans meninger og holdninger i saken.

 

Snart er det klart for 2 spennende premierer som handler om folk og røvere. Thorbjørn Egner ville nok satt mest pris på animasjonsfilmen om Folk og røvere i Kardemommeby, som kommer på kinoene i romjulen.
Den andre premieren er en røverhistorie fra virkeligheten som for tiden utspiller seg i gamlebyen i Skudeneshavn.
I snart 10 måneder har de lokale Kasper, Jesper og Jonathan fra kommunens renovasjon listet seg rundt i gamlebyen, og skapt uro.
De oppfattes ikke som “greie og snille” jmf Kardemonneloven.


“Me vett best…”

Etter over 15 år med sonderinger og vurderinger kunne renovasjonsetaten den 25 mai  endelig vise beboerne planen for ny avfallsordning i Gamle Skudeneshavn.
Ganske fort forstod jeg at dette ikke bare var en plan, men også et diktat.
Som oste av “me vett best”. Ifølge etaten er saken nå opp og avgjort. Så enkelt er det nok ikke.
Renovasjonsetaten må følge sedvane, og sende planen videre til behandling i formannskap og kommunestyre.
Det forventer vi som bor i gamlebyen, og det forventer nok også våre folkevalgte.
Så får vi vite at det blir ingen behandling av den nye planen. Hvorfor? For den skal være vedtatt i juli 2019,får vi vite.
Da lurer jeg på: Hvordan kan et kommunestyre i juli 2019 vedta en plan som ikke var ferdig før 25. mai 2022? Svar utbes.

“Lever søppelet ditt sjøl…”
Administrasjon og renovasjon vil med denne planen tvinge beboerne over på en “gå og lever søppelet ditt sjøl ” ordning.
De vil ta fra oss en hente-ordning som har fungert godt i over 40 år, og som videreføres i alle deler av kommunen UNNTATT i gamle Skudeneshavn.
Renovasjon vil ikke høre våre forslag i saken, og kaller dem latterlige. Slik blir vi behandlet av en etat som nå er blitt for høye på seg selv, og som mobber de som mener noe annet.

Om vi som taler makta midt imot har et bedre forslag?
Ja, det har vi. I Kardemomme by har de vismannen Tobias i Tårnet.
I gamlebyen har vi vismannen Olav i Halvorsbakken. I en reportasje i SkudenesNytt foreslo vår vismann: at det kunne settes opp en samlebeholder for glass og metall i Gunnarsbakken (nå Kaigata). Så kunne renovatørene komme og hente resten av avfallet slik de gjør i dag…
Renovasjonsetaten må gjerne le hele veien til Borgaredalen av dette forslaget. Andre vil straks se at dette både er en billig ,g gjennomførbar løsning. Den støttes fullt ut-.

10 topp røverhistorier

Dette er en 10 på topp liste over røvernes “herjinger” i gamlebyen.

1. Jeg starter på toppen

Jeg starter på topp. Ordfører Jarle Nilsen skriver i et svarbrev til meg den 16.juni at  avfallsplanen for gamle Skudeneshavn er vedtatt av kommunestyret i juli 2019.
Det som ble vedtatt i 2019 var en ny avfallsstrategi for Karmøy kommune.
Den nye planen for avfallshåndtering i gamlebyen har de folkevalgte verken sett eller behandlet. Hvordan kan jeg hevde dette?
Jo, fordi den nye planen først var ferdig den 25 mai i år. Mao 2 år og 11 måneder ETTER at ordføreren skriver at den ble vedtatt. Derfor er jeg på trygg grunn når jeg skriver at avfallsplanen for gamlebyen ikke er vedtatt og behandlet i Karmøy kommunestyre.

2. En røverhistorie fra kaien ved “Gamlekaien”
Skudenes båtforening og kommunen tok initiativ til å renovere gamlekaien. Nå er det blitt en flott kai og almenning. Bare så synd at den nå skal utsmykkes med et søppel anlegg.

 


3. En røverhistorie fra Andersenbryggå og Bade-Olena bybad

De som var med på Bade-Olena dugnaden i fjor var egentlig på dugnad for kommunen. Hæ? Ja, det gikk fort å bygge Bade-Olena.
Derfor glemte mange å lese det som stod med liten skrift. For allerede i 2007 ble det satt av plass til søppelanlegg på Andersenbryggå.
Når planene om badeanlegg ble lansert, så kommunen sitt snitt til å få “et miljø” med blomster og benker som kunne “forskjønne” det kommende søppelanlegget.
Bade-Olena ble med andre ord bygget på dugnad av ivrige skudenesbuer som ikke visste at de må var med å forskjønne et kommende søppelanlegg. *
Lei av å bli lurt ? Ja, og mange er rasende…

4. En røverhistorie fra restaureringen av Gamle ferjekaien
I vinter kom nyheten om at Karmsund Havn skal bruke 5 millioner kroner til oppgradering av den gamle fergekaien.
Dette blir møteplassen for de som kommer med båt, bil eller buss til sjarmerende Skudeneshavn.
Karmøy kommune bidrar til denne forskjønnelsen med et søppelanlegg som skal ha 11 avfallsskap for 4 fastboende boliger og 22 fritidsboliger.

5. Røverne har bestemt seg…
En nabo banket på. Var fortvilet og frustrert. Hadde fått nabovarsel.
Han skulle få ny nabo, stod det i nabovarslet. Et søppelanlegg 4 meter fra eiendommen. Han var redd for at eiendommen ville falle i verdi.
Derfor ringte han til renovasjon, og fikk dette svaret: – Du kan bare klage. Det nytter ikke. Vi har bestemt oss…
Legg merke til det siste ” Vi har bestemt oss.” Det er en fin overgang til neste historie som handler om demokrati.


6. Frarøver oss lokaldemokratiet

Nabo på veg ut av Kiwi. Bare måtte få det ut. Sier høyt så andre hører det; – Det e ikkje demokrati… At nogen få ska bestemma øve flertallet i ein så viktige sak.
– Koss vett du at du har flertall?
– E du galen? Eg vett om nogen få som vil gå med søppelet sjøl. Kaffor ska dei få bestemma? Det e monge flere som ikkje vil gå med søppelet, og som ikkje vil ha den nye ordningen. Dette er ikkje demokrati…

7 . En røverhistorie om HMS og renovatører
Ett av hovedargumentene for å tvinge gjennom ny avfallsplan er HMS for renovatørene.
Kommunen og renovasjon har en rørende omtanke for sine renovatører. De har tunge løft, må vite…
Hva med omtanke og HMS for de mange gamle, og skrøpelige beboerne som snart skal gå bratte bakker og trapper for å levere avfall sjøl?

8. Hjemmetjenesten  – nok en utrolig røverhistorie
Jeg har gjentatte ganger spurt renovasjon hvilken løsning de har for beboerne som ikke kan klare å gå og levere søppelet sitt sjøl. Først fikk jeg ikke svar. De hadde ingen løsning.
Etter hvert forstod de at dette ikke var holdbart, og i juni kom svaret fra Anders Naastad i renovasjon:
– Alle beboerne får mat og andre varer fraktet inn til boligen sin, enten selv, hjemmetjenesten eller av familie/venner. Av det som blir fraktet inn er det nok maks 10% som skal kastes igjen. Da vil de måtte ordne det på samme måte som de frakter det inn på.
Fortvil ikke hvis du ikke forstod svaret. Du er ikke alene. Det han egentlig svarer er at hjemmetjenesten eller familie/venner kan “frakte ut avfallet”.
Her er et mye bedre forslag. Hva med å la renovatørene hente avfallet? Det er jo jobben deres!
Det vitner om desperasjon når renovasjon kan foreslå at hjemmehjelperne skal gjøre jobben renovatørene ikke vil gjøre. Som om de ikke har det travelt nok fra før…


9. Frarøver folkevalgte å få være med…
Informasjon ut til de folkevalgte har så langt vært fraværende.( pr juni 2022) Hvorfor? Administrasjon og renovasjon har en dårlig sak, og de vet det.
Lenge forsøkte de å legge lokk på saken.
De likte dårlig at SkudenesNytt i vinter/vår begynte å skrive om avfallsplanen. Denne røverhistorien må være  en “wakeup call” for de folkevalgte.
– Dere må ikke så inderlig vel tåle den urett som ikke rammer dere selv!  (Lett omskrivning av Arnulf Øverland sin påminnelse til oss alle)


10. DISHARMONI

Til slutt tar vi oss en snartur innom Kardemomme by igjen. Også der skapte røverne uro og disharmoni.
Innbyggerne der gjorde alt de kunne for å gjenopprette sosial harmoni.
I vår koselige gamleby er det også uro og disharmoni for tiden.
Skapt av en etat som forskjellsbehandler  beboerne, og rakker ned på de som mener noe annet enn dem. Sånt kan vi ikke ha det.


Ukultur

Avfallssaken har gitt oss innsikt i en ukultur som ser ut til å spre seg i vår kommune.
Ukulturen har et navn: Etatstyrt lokaldemokrati. Etaten vet best, vanlige folk og folkevalgte havner på sidelinjen.
Kommunens nye slagord kan fort bli: Kommunen som vil at etatene skal styre for deg.

I 2018 ble gamlebyen fredet av Riksantikvaren. I 2020 vedtok Stortinget at : “alle skal ha mulighet til å engasjere seg,og ta ansvar for kulturmiljø.”
Det tar vi på alvor og gjør vårt beste for å stelle og verne gamlebyen.
I 2022  opplever vi at administrasjon og renovasjon i kommunen ikke tar de strenge forskriftene i kulturmiljøfredning på alvor.
Her passer det å nevne at Skudeneshavn Næringsforening er på saken, og har sendt inn klage på innvilget dispensasjonsvedtak når det gjelder avfallshåndtering ved Bade-Olena bybad.

 

Hvis kommunen fortsatt vil ha fastboende i gamlebyen så legg bort småligheten og ta oss på alvor.
Slutt å plage oss og ta i bruk Kardemommeloven dere også:
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
Thorbjørn Egner

Mvh Atle Sommerfeldt
Engasjert beboer i Gamle Skudeneshavn

Skifte navn fra 2023?  Bade-Olena bybad og søppelanlegg. En skam. Mener undertegnede.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...