Motorvogner forbudt!

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger.
Du kan selv sende inn leserinnlegg til SkudenesNytt på epost her eller til inboksen på Facebooksiden.


Å kjøre på offentlig vei i Skudenes? Nei, det kunne ikke formannskapet gå for. Trille, karjol og hest og vogn var sjølvsagt lov, men motorvogn?

For 115 år siden kom det forskrifter om bruka av motorvogn, altså bil.
Formannskapet fikk tilsendt et utkast til regler, men syntes disse ga bilistene for store friheter.
Det ble nemlig foreslått å gi hvem som helst lov til å kjøre på de de offentlige veiene.
Dette mente de folkevalgte ville utsette andre kjørende for fare til stadighet.

Derfor foreslo de:
1. All kjøring med motorvogn er forbudt uten spesiell tillatelse.

2. Slik tillatelse gis kun etter søknad og bare til de som akter å kjøre i noenlunde regelmessig rute.

3. På veier med lengre strekninger med enkel kjørebredde må kjørsel med motorvogner ikke tillates.

4. Ingen får kjøre med motorvogn på veier som er under fire og en halv meter bred før veistyret har anlagt et tilstrekkelig antall møteplasser.

5. Tillatelser som blir gitt, kan når som helst tilbakekalles.

 

Kilde: Formannskapsprotokoll for Skudenes, 1888-1908.Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...