Gruvefeber på Høines i år 1900

At det var gruvefeber i Skudeneshavn i forrige århundre er det kanskje ikke så mange som vet.
På Karmøy var det på 1800-tallet mange små funn av metaller i fjellet. Størst var produksjonen i Visnes-gruene, med produksjon fra 1865 – 1972.
Men og ved Sålefjell var det gruvedrift. Her var det produksjon fra 1890 til 1914.
På bakgrunn av dette så må det ha vært litt optimisme å spore andre plasser enn disse 2 gruvene. Fremsynte forretningsmenn ville sikre seg rettigheter til gruvedrift og fremtidig avkastning og arbeid.

Da Karl Falnes sorterte gamle papirer etter sin morfar O.M.Wikre. Fant da en gammel kontrakt om mineralrettigheter mellom Syrevegen og hovedvegen. Martin L. Vikre er Karl`s oldefar og far til O. M. Wikre.

I kontakten står følgende:
Jeg, undertegnede P. J. Høines erkjender herved at have overdraget til Martin L. Vikre, Knud P. Høines, G. Gundersen og Ole Slåttebrækk enerett til at søge efter metaller på min eiendom, beliggende mellom hoved og Syre-vegen, mod at jeg beholder en fjerdepart af det mulige fund uden nogen som helst deltagelse i driften.
Tillige forbeholdere jeg mig ret til den for driften overflødige sten uden at være forpligtet til at bringe den bort. 

Høines den 25de september 1900.

Martin L. Vikre                                      P. J. Høines
Knud Høines
Gundersen
Ole Slåttebrækk                        

Til vitterlighed
Sivert P Høines
Marie J. Høinæs 

 

Se bilde av kontrakten her:

FOTO: Karl Falnes


Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...