Økte driftsinntektene med 55% i første kvartal

Torsdag ettermiddag sendte Solstad Offshore ut finansiell rapport for første kvartal 2023.

Selskapet ser tilbake på et kvartal med høy utnyttelse og forbedrede kommersielle vilkår på tvers av alle geografiske regioner og fartøyssegmenter.
Markedet fortsetter å styrke seg til tross for et utfordrende makroøkonomisk miljø.

Driftsinntektene for 1. kvartal 2023 økte med 55 prosent til 1.363 millioner kroner sammenlignet med 882 millioner i 1. kvartal 2022.
EBITDA justert fra fortsatt drift økte med 226 prosent til 583 millioner kroner sammenlignet med 179 millioner kroner i 1. kvartal 2022.

Kvartalet hadde en negativ effekt på egenkapitalen etter svekkelsen av den norske kronen opp ​​mot den amerikanske dollaren. Dette ble motvirket av gevinst ved salg av eiendeler og reversering av verdifall.
Høy utnyttelse i kvartalet på 88 prosent for skip i drift, historisk sterk for vintersesongen.
Skipet CSV Normand Jarl ble solgt i februar 2023 med en gevinst på 450 millioner kroner.

Selskapet har signert en avtale med Tidewater Inc., datert 7. mars 2023, om salg av 37 PSV-er.
Denne transaksjonen betraktes som en strategisk reposisjonering av selskapet som en av de viktigste globale eierne og operatørene av high-end tonnasje av AHTS og undervannsfartøy.

Dette skriver Solstad Offshore i en pressemelding torsdag ettermiddag.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...