Se hvem som satt i Skudeneshavn bystyre i 1964

Skudenesnytt ønsker alle godt valg:
Se hvem som satt i Skudeneshavn bystyre i 1964

For 60 år siden. I september 1963 ble det siste lokalvalget, i det som dengang het Skudenes kommune, avholdt. 638 stemmer ble avgitt til de 4 partiene som stilte med valglister:
Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre.


SkudenesNytt har gjort et dypdykk i diverse arkiver, og funnet bystyre bilde fra 1964, valgresultat fra 1963 og referat fra siste kommune- og bystyremøte 28 desember 1964.

Hvis du er nysgjerrig på nyere tid, og valgresultatet for Skudeneshavn i 2019… Så finner du det nederst i denne saken.

1963 valgresultat

Se resultatet fra det siste kommunestyrevalget i Skudenes kommune.
Arbeiderpartiet 260 stemmer 40,8 %
Venstre 199 stemmer 31,2 %
Høyre 105 stemmer 16,5 %
Kristelig Folkeparti 74 stemmer 11,7 %

Fellesmøte for Skudenes kommunestyre og Skudeneshavn bystyre
Avholdt mandag 28. desember 1964. Fellesmøtet markerte avslutningen av Skudenes kommune.
Dette referatet stod i Haugesunds Dagblad onsdag 30.12.1064:


Pensjonssøknad fra kirketjener Gulliksen

– Ved fellesmøtet for Skudenes kommunestyre og Skudeneshavn bystyre mandag kveld ble det behandlet spørsmål om en pensjon til kirketjener Gulliksen. Han hadde 30 år som kirketjener ved Falnes kirke.
Formannskapet foreslo å gi Gulliksen en pensjon på kr 200,. pr måned fra 01.04.1964, Dette ble vedtatt av kommunestyrene.


Bygging av nytt bedehus for Skudeneshavn

– Skudenes formannskap har funnet at tomten som Skudenes kommune eier i Dalen – like sør for Karmøyrutens bussholdeplass – ikke er stor nok.
En har nå sett på en annen tomt. Som ligger like bak Skudenes herreds rådhustomt.
Rådhustomten trengs som adkomstvei og parkeringsplass.
Formannskapet foreslo at Skudenes kommune skjøtet sin rådhustomt til Skudeneshavn og omegn bedehus.
Videre at Skudeneshavn skjøter sin eiendom i Dalen til samme formål.
De kan så selge tomten i Dalen til et annet formål, og benytte pengene til bygging av bedehus. Dette ble vedtatt.

Musikk lederstilling i Skudeneshavn
– Det har vært arbeidet med å opprette en musikk lederstilling i Skudenes. Den skal kombineres med organiststilling i Falnes kirke.
Ordfører Wikre foreslo at innstillingen fra nemnden som hadde arbeidet med denne saken, ble anbefalt.
Deretter ble det enstemmig vedtatt å sende denne saken over til Karmøy kommunestyre.

Kommunegartnerstilling for sør-Karmøy
– Det samme gjaldt for opprettelsen av en kommunegartnerstilling.
Det ble vedtatt å sende en henstilling til Karmøy kommunestyre om å ansette en kommunegartner for sør-Karmøy.

Ulempeerstatning til Ole Ferkingstad
– Det ble vedtatt at Ole Ferkingstad skulle få en ulempeerstatning på kr 25.000.-  for flytting av hans kolonialforretning i forbindelse med veiutbyggingen av riksvegen i Vik.

Ordførerne takket for samarbeidet
Ordfører Wikre ønsket at et gode samarbeidet som har vært mellom Skudenes og Skudeneshavn skulle fortsette i Karmøy kommune. Han sluttet med å ønske alle et godt,nytt år.
Ordfører Hans M. Lie bekreftet de gode ord om samarbeidet, og han takket dermed av.

2023 – GODT VALG
Vi vil oppfordre alle til å bruke stemmeretten i dag  Husk at lokaldemokratiet ikke blir bedre enn det vi gjør det til selv. 

2019 – Valgresultat Skudeneshavn:
Karmøylista 577 stemmer 37,0 %
Arbeiderpartiet 295 stemmer 18,9 %
Kristelig Folkeparti 236 stemmer 15,1 %
Høyre 154 stemmer 9,9 %
Fremskrittspartiet 106 stemmer 6,8 %
Senterpartiet 85 stemmer 5,4 %
Sosialistisk Venstreparti 33 stemmer 2,1 %
Miljøpartiet De Grønne 27 stemmer 1,7 %
Partiet De Kristne 19 stemmer 1,2 %
Rødt 19 stemmer 1,2 %
Liberalistene  5 stemmer 0,3 %
Venstre  5 stemmer 0,3 %
Det ble avgitt 1.561 stemmer .


1964 – bilde siste bystyre i Skudeneshavn bystyre:
Formannskapet sitter  fremme, og de er fra venstre:
Tor Hillesland, Kurt Larsen, Agnes Ness, Olav Martin Wikre, Magnus Ness og Jarl Jonassen.

I andre rekke fra venstre:
Marit Vassbakk, Magnus Wiik, John Hillesland, Magnus Jespersen, Georg Rolvsen, Ingvald Heggheim, Johannes W. Stava og Kristi Solvik.

Bak står,fra venstre: Sigfrid Svendsen, Magne Misje, Johannes Håkonsen, Lars Larsen, Simon Ness, Kristian Midbøe, Thomas Eng og Kristian Melhus.Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...