Ukens andakt: 2. søndag i adventstiden

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt:  2.søndag i adventstiden.

Luk 21,27-36

Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»

Lær av fikentreet
Han fortalte dem en lignelse:

«Se på fikentreet og alle andre trær! Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Våk og be
Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare.
For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden.
Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»

 

Jesus er i ferd med å undervise sine disipler om tider som skal komme.
Det er en utrustning til tjeneste etter hans bortgang som menneskesønn.
Jesus ønsket for sine disipler som han ønsker for oss i dag, at vi skal være beredt på hva som skal komme.

Vi lever i en tid med velstand, og vi i vårt lille land lever i fred og har det godt. Kanskje litt for godt har noen sagt.
Vi har det så godt at vi ikke trenger hjelp av andre. Vi klarer oss selv og har derfor lett for å bli selvgod.

 

Men så kommer Jesus med en advarsel til oss: “Våk og be Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»

Jesus vet at vi mennesker er lett påvirkelig for impulser rundt os, og ofte er det mye som virker mye mer spennende enn det som Jesus tilbyr.
Men hva er det egentlig Jesus tilbyr oss? Jo, han tilbyr oss å være en del av hans familie, noe som betyr at vi får være med like inn til det aller helligste, inntil Guds trone der Jesus går god for oss og tar oss med inn.
Hva som venter oss er det ingen av oss som vet, og vi har heller ingen forutsetning for å forstå, men vi får et lite glimt gjennom dagens lesetekst fra Jesaja 65,17-19:

Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem.
Gled og fryd dere til evig tid over det som jeg skaper! For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd og folket der til glede.
Jeg vil fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen.

En ny himmel og en ny jord – det er med andre ord ikke noe vedlikehold av det gamle. Nei det blir en total forandring. Ingenting av det gamle blir igjen – alt blir nytt.
All ondskap, krig og ufred, hat og sinne, mobbing og baksnakking, alt blir byttet ut med ekte kjærlighet. Og det er det vi er invitert til å være med på. Kan du tenke deg noe bedre?

 

Skrevet av Arild Klevberg / Jesusnett.com

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...