Tårnklang: 45 åringen som blir 45 år neste år

Her kan du lese om utviklingen av menighetsbladet Tårnklang fra 1977 til i dag.
I november 2022 er det 45 år siden det første nummeret av menighetsbladet Tårnklang ble utgitt.
I den anledningen er det digitale arkivet over utgivelser blitt oppdatert, og vi har sett på utviklingen av bladet fra da til nå.

Første utgivelse av menighetsbladet Tårnklang gikk ut november 1977. Dette var det eneste bladet dette året og ble derfor inkludert med året 1978 som 1. årgang.
Den første årgangen av Tårnklang er derfor også den største med 7 utgivelser.
I fortsettelsen ble bladet utgitt med nytt nummer annenhver måned, slik at hver årgang inneholdt 6 nummer av bladet.
Bladet var da betydelig mindre enn i dag, med format på 15×21 cm. Bladet ble trykt i sort/hvit, men med omslag av farget papir.

 

Andre nummer i 1992 ble trykt i nytt format på 21×29 cm, noe som vil være gjenkjennelig for dagens lesere av Tårnklang.
Dette fortsatte derimot ikke og allerede i neste nummer av bladet var en tilbake til formatet 19×26,5 cm. Slik fortsatte det til og med 2003.

I 2004 fikk Tårnklang det formatet som vi kjenner i dag med 21×29,7 cm. Fortsatt ble bladet kun trykt i sort/hvit, og det var 5 utgivelser i hver årgang.

 

Men det var fra og med nummer 2004-1 at Tårnklang ble produsert med hjelp av sponsorer. Under kan du se de som støttet bladet fra og med det var mulig i 2004.
Sammenlignes disse med de sponsorene vi har i siste utgave av bladet, vil du se at vi har mange lojale sponsorer som har støttet bladet lengre enn en myndighetsalder.
Noen er dessverre ikke blant oss lengre, mens nye sponsorer også har kommet til. Disse har gjort bladet mulig. Som det stod i 2004: «Støtt gjerne dem som støtter oss».

Først i 2006 ble Tårnklang prydet med farger. Fra da av og videre ser en gradvis oppgradering av både bilde- og fargekvalitet, layout og uttrykk.

I 2008 ble antall utgivelser redusert. Denne årgangen hadde 4 nummer, ett nummer til påske, ett nummer til st.Hans, ett nummer til høstferien og siste nummer til advent. Slik er det fortsatt den dag i dag.

 

Digitalt Tårnklang

Fra år 2000 er det også satt strøm på Tårnklang. Først utelukkende av hensyn til arkivering og bevaring av bladet. Men i dag gjøres også digital utgave av Tårnklang lett tilgjengelig gjennom våre nettsider på samme tid som bladet distribueres fysisk.
Dette digitale arkivet har nå blitt oppdatert, slik at det også inkluderer de bladene som har blitt digitalisert tidligere.
For utenom de 19 bladene som vi ikke har digital utgave av, finner du her en oversikt over alle utgivelser av Tårnklang tilbake til år 2000. Totalt 73 nummer av Tårnklang.

Dersom du vil ta en titt, så finner du bladene med å trykke på “Menighetsblad” på fremsiden eller ved å trykke HER. Ellers har vi papirarkiv av bladene helt tilbake til første nummer november 1977.

 

45 åringen som blir 45 neste år.

Første årgang bestod av 7 utgivelser fra november 1977 til desember 1978. Dette ser ut for å ha vært noe forvirrende, selv for redaksjonen.
Vi kan se at både årene 1984 og 1985 er trykt som årgang 7, selv om 1985 burde vært oppgitt som årgang 8.
Et mulig forsøk på å korrigere feilen førte til at bladet i 1987 og 1988 ble trykt som årgang 9, selv om disse skulle vært årgang 10 og 11.
Med det ble feilen forsterket ytterligere. Det ser ut til at denne feilen ble oppdaget i 1990 ettersom nummereringen av årgang rett og slett fjernet fra bladet. Fra og med dette året vises det kun til årgangsåret i bladet.

I 2018 markerte redaksjonen for Tårnklang bladets 40. årgang. Dette ble gjort med et aldri så lite tilbakeblikk på den første utgivelsen av bladet.
I tillegg til dette tok redaksjonen igjen inn årgangsnummereringen av bladet. Tårnklang har derfor i dag korrekt årgangsnummerering.

 

I november 2022 er det 45 år siden det første nummeret av menighetsbladet Tårnklang ble utgitt.
Men det er altså først i 2023 vi vil se årgang nummer 45, slik det var ment fra opprinnelsen av i 1977.

 

Skrevet av Ole Thomas Fidjeland.

Saken ble først publisert på Falnes kirke`s nettside og deretter i bladet Tårnklang.
Tekst og bilder er gjengitt med tillatelse fra Falnes menighet.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...