Økte inntektene med 24% i 3.kvartal

Solstad Offshore sendte torsdag ettermiddag ut en pressemelding hvor de legger frem sin finansielle rapport for 3. kvartal 2022.

De skriver om et kvartal med høy utnyttelse og forbedrede kommersielle vilkår på tvers av alle geografiske regioner og fartøyssegmenter.

Markedet fortsetter å styrke seg til tross for et utfordrende makroøkonomisk miljø.

Inntektene for 3.kvartal 2022 økte med 24 prosent til 1.861 millioner norske kroner sammenlignet med 1.500 millioner norske kroner i 3.kvartal 2021.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger økte med 44 prosent til 721 millioner norske kroner sammenlignet 500 millioner norske kroner i 3.kvartal 2021.
Det høyeste kvartalsvise resultatet i selskapets historie.

Fortsatt svekkelse av den norske kronen opp mot den amerikanske dollaren påvirker et urealisert valutatap vesentlig i 3.kvartal.

Den positive økningen i ordrer fortsetter i 3.kvartal 2022 med signeringer av nye kontrakter for ca. 2,3 milliarder norske kroner.

I løpet av 3.kvartal har 80 fartøy vært i drift med en gjennomsnittlig utnyttelse på 92 prosent.Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...