Ukens andakt: Vanskelige relasjoner

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Sliter du med ditt forhold til andre mennesker?  Skjærer det seg stadig mellom deg og dine arbeidskamerater?
For ikke å snakke om innad i familien?  Og du spør deg: ”Hva er grunnen?”  ”Det er de andre!” svarer du.

Men prøv heller å se det fra en annen kant. Hva med min egen gudsrelasjon?
En nøkkel til å bedre din relasjon til andre er å bedre din relasjon til Gud!
Fins det altså grader av hvor mye frelst vi kan være?  Selvfølgelig ikke.
Enten er du frelst eller så er du det ikke. Det er ikke annerledes enn at dine foreldre er og blir dine foreldre. Likevel kan ditt forhold til dem variere.

Gud ønsker å ha deg tett inntil seg slik at han kan lære deg den vanskelig kunst å være menneske.
Å leve nær Gud er å bli likedannet med Jesus, som var et fullkomment bilde av Gud.

Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. (Jak.4,8) Og du likedannes med de du omgås.  Så omgås Jesus og du vil bli ham lik.

Før du vet ordet av det, vil de du omgås oppdage det. Du avdør fra ditt gamle menneske selv om du må bære det med deg livet ut.
Det gjelder altså å begynne i riktig ende.  Og det er ved korsets fot hos Jesus.  Der kan du legge fra deg dine nederlag og motta nye blanke ark hver dag.
På samme måte ser vi at verden drukner i problemer.  Alle disse problemer er symptom på at mennesket har falt ifra Gud.
Ja, vi må arbeide utrettelig på mange plan.  Men det dypeste problem er menneskets hjerte.
Det er når hjertet blir omskapt at det skjer forandring på dypet.  Og den som kan forandre hjerter er Jesus.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...