Rykket ut til trafikkulykke på Austre Karmøyveg

Like før klokken 07:30 onsdag morgen rykket alle nødetatene ut til Austre Karmøyveg, like nord for Blikshavn hvor en personbil hadde kjørt av vegen.
Vaktsjef hos politiet i Haugesund Britt Jorunn Løvereide fortalte til SkudenesNytt at føreren, en mann født i 2005 var alene i bilen.
Politiet opplyser om at ulykken skal ha skjedd i en sving og at det skal ha vært isete og svært glatt på stedet.
Føreren fremstod som uskadd, men på grunn av store skader i fronten på bilen ble fører tatt med av helsepersonell til Haugesund sykehus for nærmere sjekk.
Det var ikke rus involvert i saken og det ble heller ikke gjort førerkortbeslag, sier Løvereide.
Politiet oppretter likevel sak på forholdet, etter brudd på vegtrafikklovens paragraf 3.
All trafikk på stedet ble stanset i ca 1 time.
Klokken 08:25 kunne politiet på X/Twitter fortelle at vegen var åpnet igjen og trafikken kunne gå forbi ulykkesstedet som normalt.
Vaktsjef Løvereide oppfordrer folk som skal ut på vegene til å ta det med ro, og kjøre etter forholdene.

Vegtrafikklovens paragraf 3:
«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...