Ukens andakt: Å forstå skriftene

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt har fått overskriften “Å forstå skriftene”.

Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene

Luk 24, 45

Noen påstår at det er mulig å få hva som helst ut av de bibelske skrifter.
De mener at det ikke er mulig å få et klart bilde av hva Skriften mener, verken når det gjelder innholdet i vår tro eller hvordan vi skal leve.
Noen leser gjennom hele Bibelen uten å få tak i hva den egentlig handler om.
Det kan virke som det ligger et slør over øynene som gjør at de ser uten å se.

Nå er ikke det noe nytt. Fenomenet omtales flere ganger i Bibelen.
Denne form for blindhet var også Jesu disipler utsatt for.
De hadde ikke forstått hva de hellige skriftene sa om Jesus, selv om de hadde lest dem mange ganger og fått dem forklart.
Den store forandringen kom da Jesus åpenbarte seg for dem etter oppstandelsen og hjelp dem til å tro at han levde og hadde overvunnet døden.
Etter møtet med den oppstandne skjedde det som her beskrives som er under: Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene.

Det betyr ikke at de ikke hadde forstått noe som helst av innholdet i dem tidligere.
Men det som manglet, var nøkkelen som kunne åpne for den store sammenhengen i det Gud hadde åpenbart.
De trengte å gripe det som kunne avdekke hovedlinjen i det som stod skrevet, både bakover i tiden og framover.
Nøkkelen var – og er – budskapet om hvem Jesus er og hva han gjorde ved sin død og oppstandelse.
Bare der Jesus gjennom Ordet om sitt frelsesverk får åpenbare seg for oss, kan vi oppleve det under at han åpner vår forstand slik at vi forstår skriftene og dermed får ta til oss budskapet om frelse.

Skrevet av: Anfin Skaaheim / Jesusnett.com

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...