Ukens andakt: Stig på !

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Tenke seg å bli stående igjen på stasjonen når ditt tog går!  Det er en lite hyggelig følelse.
Du har billetten i hånda, men toget du skulle vært med går fra deg.
Så kommer det noen bort til deg og spør: ”Hvorfor gikk du ikke om bord?  Du hadde jo anledning, men du ble jo værende på perrongen!”
Men du svarer: ”Det har ikke slik hast.  Jeg kan ta det siden en gang:”

Det ville være synd om det skulle være Jesus som kom bort til deg på den ytterste dag og stilte deg det spørsmålet.
Frelsens tog gikk og du trodde du skulle ta et senere, men så ble det ingen anledning senere.
Jesus har altså ordnet en billett til himmelen for deg, men hva hjelper det om ikke du vil benytte deg av billetten og stige om bord i toget og bli med?  Det vil ikke hjelpe deg det aller minste.

Det er i dag vi må åpne opp for Jesus, ta imot kallet og stige på toget til himmelen.
I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter. (Hebr.4,7)  Hør nå her du som er om bord.
Det fins så mange som står og tripper, men som bare trenger et lite puff så er de om bord.
Det skal du gi dem ved å heie dem om bord.  For deg bare en liten overvinnelse.
For dem en evighet i Guds favn.  Eller en evighet borte fra Gud om du velger bekvemmeligheten.

En gang går det siste toget for dem du er glad i.
Det er disse du har et spesielt ansvar for.
Billetten har de.  Den er betalt.
En innbydelse, en liten oppmerksomhet, et kjærlig smil.
Ofte er det ikke mer som skal til.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...