Ukens andakt: Når fikentreet blomstrer

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt: Når fikentreet blomstrer

Noe av det mest spennende i vår tid er å følge med Israel.  Landet som er helt forskjellig fra alle andre land og nasjoner.
Et lite land på størrelse med et middels norsk fylke, med noen få millioner innbyggere får en oppmerksomhet på den internasjonale arena som det var en stormakt.  Hva skyldes det?  Jo, en person: Jesus.

På grunn av Jesus Messias talte Gud til fedrene i den gamle pakt og på grunn av Jesus er alles øyne vendt mot dette landet innerst i Middelhavet.
Bare for ett hundre år siden bodde det få og ingen jøder i landet, men så begynte løfter i fra Det gamle testamente å gå i oppfyllelse: For dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg vender lagnaden for mitt folk Israel og Juda, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg gav deres fedre, så de kan få det igjen. (Jer.30,3)

Dette ser vi oppfylt i vår tid.  Selv om Israel forkastet Messias, har ikke Gud forkastet sitt folk.
Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke!  (Rom.11,1)  Når så er tilfelle, skulle heller ikke Guds kirke forkaste Israel.

Opp gjennom historien har ikke kirken mye å rose seg av overfor Israel. Men en dag vil hele Israel bli frelst.
Det vil ikke skje uten kamp i den åndelige verden. Denne kampen må du være med å utkjempe i bønn og offer og kjærlighet.
Når Israel blir høstet inn, er  Herrens dag like for døren.  Det er fikentreets blomstring!

Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at han er nær og står for døren. (Mark.13,28-29)

Skrevet av Ivar Vik / Jesusnett.com

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...