Ukens andakt: Den lykkelige tilstand

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult! Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd.

Salme 32,1-2

Vi gratulerer hverandre når noe godt har hendt.
Det kan være lykkelige begivenheter som bryllup og familieforøkelse, innflytting i nytt hus eller en vellykket eksamen.
Det er en fin måte å markere at noen har oppnådd noe eller har fått noe som betyr en berikelse i livet.

På en måte har vi en slik gratulasjon her i dette ordet.
Ordet salig er ikke så lett å fylle med rett innhold ut fra vår dagligtale.
Det nærmeste vi kommer er vel lykkelig. Men det blir likevel for overfladisk og søtt.
Vi kommer best til rette med ordet ved å se på det som en gratulasjon.
Å betegne noen som salig, er å gratulere dem eller ønske dem lykke.

Salmisten gratulerer eller ønsker til lykke de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult.
Det har skjedd noe som det virkelig er grunn til å gratulere for.
Det som Gud har tilgitt, er borte og vi skal aldri møte det igjen.

Å komme i en slik situasjon overfor Gud, er ikke noe vi selv makter.
Vi kan ikke tilgi oss selv med virkning overfor Gud. Det kan bare han gjøre.
Vi kan ikke skjule noe for hans ansikt som ikke han har skjult.
Her er det derfor tale om Guds verk i våre liv. Vårt ansvar er at vi ikke stikker av og nekter for det han viser oss, når han overbeviser om synd.
Da gjelder det at vi bøyer oss for sannheten og er uten svik i vår ånd.

Enhver som slik søker inn til Gud med sin synd, ber om tilgivelse og regner med Guds nåde, er det grunn til å gratulere.
Salig er den!

Skrevet av Anfin Skaaheim / Jesusnett.com

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...