Ukens andakt: Den uforståelige lidelsen

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Til alle tider har mennesket strevd med lidelsens gåte.
Hvorfor må mennesket lide når det er en kjærlig og allmektig Gud for hvem ingen ting er umulig?  Ja, Gud er allmektig og kan når han vil gjøre det han ønsker.

Det er bare det at Gud har lagt bånd på sin allmakt.
Det er f.eks. umulig for Gud å nekte et menneske frelsen som kommer til ham i tro på Kristi forsoning.
På samme måte er det umulig for Gud å hindre et menneske fra å gå fortapt som forkaster hans tilbud om frelse.
Likedan har Gud i sitt ord gitt løfter som han er bundet av.  Ja, Gud har innsatt lover ved hvilke han selv opererer.

Guds vesen er uforanderlig, det er konsekvent og det har en fullkommen integritet.
Det medfører at vi ikke alltid er i stand til å forstå Gud.  Som menneske er du bare et støvfnugg på en uendelig jord som igjen er et støvfnugg i et uendelig univers.
Dine år er bare et blink i et hav av tid.  Dette legger begrensninger på det vi kan fatte og begripe med våre sanser.

Skulle ikke dette fylle oss med ydmykhet slik at vi ikke vender oss til Gud i vrede når alt ikke går vår vei?
Å forstå dybdene i Gud er det ingen gitt fullt ut. “Som himmelen er høyere enn jorden er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker” (Jes.55,9).

Å forstå hvordan Gud forholder seg til lidelsen er heller ikke mulig for oss fullt ut.
Allikevel kan vi trenge oss inn på.  Det gjør vi ved å trenge oss inn på Jesus der han henger på korset og lider for vår skyld.
Gud bøyer seg ned og lider skylden vi har overfor ham for at vi skal bli barn av Gud.
Den som har trengt seg inn til korset og forstått noe av korsets gåte har også kommet et stykke på vei til å forstå lidelsens gåte.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...